Ni već tovari i muli po našin pojima i putima. Istina, nojde se još diguod kogo ugotica, ali pasalo je vrime od tovari, zaminili su ih auti i traktori. Ma ni tuo ni tako loše, sad moremo sve obavit puno lašnje i žveltije, a i tovarima smo doli pinku mira. Bidne beštije su se pošteno napatile i nalavurale. A ovo malo ča ih je ostalo, nojveće ih se darži za na misto pasih i maških, kako za kućne ljubimce. I onda ispode da sad čovik lavuro za tovara, a ne tovor za čovika.
Je da već nimo tovari, ali zatuo je dobota u svaku kuću ostalo kogo sedlo. Kako ih se ne dupero puno, oni propadodu i zaboravije se na njih. Ni temu nimo lika, takovo je vrime duošlo, ali barijenko moremo stavit na kortu kogi letrat od sedla i napisat krotku besidu kako se čo zvolo.
Glavni kostur sedla činidu luki i prišnice. Luki su po dvo u poru, po jedon por isprid i nose. Na mistu di se svaki por križo spojeni su sa po dvo cingula.  Između parvih i zodnjih lukih su četiri prišnice, po dvi na svaku bondu. Blazinja grije ispod lukih i prišnicih i ona je šoldo ćapona na njih. Pri nego se tovara osedlo, na škina mu se stavi pustica i pusto, dvo kusa robe, debela do 5 cm i napravjena od storih sukoncih ili sličnega materijola, koji služidu da sedlo ne nažujo i ne povridi tovara. Pustica je manja i ona se stavi ispod pridnjega dila sedla, jer su tamo škina od  tovara pinku ulijeknuta, pok da se to iznivelo. Pustica se inače ne vidi jer je skroz pokrije pusto. Pusto je veći kus koji bude ispod cilega sedla. A da sedlo ne bi ispuzlo, vajo ga i zavijezat. Sa jedne duolnje prišnice grije poprug koji se provuče ispod kulina od tovara, iza njegovih parvih nuog i onda ga se zaviježe za drugu bondu sedla. A za zodnje luke su ćapone pofina i prigoda. Prigoda se natakne priko guzice, a pofina ispod rijepa od tovara pa se tako ušaldo i zodnji kroj. Isto tako, vajo zavijezat i ono ča se naparti, a to se čini sa konopuon za parćenje. Njega se inače obisi na zodnje luke, puol na jednu bondu, puol na drugu.
E, ali ni tuo ni sve, jer kako ča i auti imodu dodatnu opremu, recmo, kuku ili krovni nosač, tako i sedlo imo svoju dodatnu opremu koja pomore u odrijeđenemu lavuru. Kolajci se tuot nojveće duperodu. Tuo su darveni šoldi ščopi, prilično slični tartajunu, koji se zabodedu u rape na dnu lukih. I onda se na kolajce more napožat darva ili brimena. Postojidu i zaobjene kašete u kojima se nojveće nosilo žolo i sarbun s Parhnišćo. Onda, tuot su i mizaruole u kojima se mogla nosit voda ili vino. A kad je tovor u paši ne bi ga bilo lako noć da nimo zvončić oko vrota. I ne bi ga se moglo bidnega potijezat okolo da mu se na glovu ne stavi oglov, na koji se onda zaviježe konop.  Bilo je siguro tega još jer je težok tovara i sedlo dupero u svakoj prilici i bez tega se ni moga zamislit život i lavur.

Šime Šurjak

(Objavljeno u drugom broju Tartajuna, 23.12.’07.)