Poziv za redovnu skupštinu Udruge Tartajun

Dana 10. siječnja 2016.g. (nedjelja) u 18 h u Domu kulture Vir održat će se redovna Skupština Udruge Tartajun.

Pozivaju se članovi i prijatelji Udruge Tartajun.

Predloženi DNEVNI RED

– OTVARANJE SKUPŠTINE

– IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE (RADNOG TIJELA SKUPŠTINE, VERIFIKACIJSKE  KOMISIJE, ZAPISNIČARA I OVJEROVATELJA ZAPISNIKA)

– UTVRĐIVANE KVORUMA I IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

– USVAJANJE DNEVNOG REDA

– IZVJEŠTAJ O RADU I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O RADU ZA PREDHODNO RAZDOBLJE

– RASPRAVA O IZVJEŠĆU

– RAZRJEŠENJE ČLANOVA DOSADAŠNJEG UPRAVNOG ODBOR I NADZORNOG ODBORA

– IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA

– PLANOVI ZA IDUĆI PERIOD

– RAZNO I PITANJA

– ZAKLJUČAK RADA SKUPŠTINE