1.svibnja
Tadija Sansović pok. Ivana 1912.
Nikola Dužević pok. Jurja 1917. poginuo kod Peći (Kosovo).
Margarita Gvozdanović 1982. preminula u Zagrebu,
pokopana u Dolu.
2. svibnja
Doma Franković ž. Matije 1892.
Dinka Pavičić ž. Jakova 1921.

3. svibnja
Šima Pavlović ud. Matija 1968.
Mira Jakovljević r. Moscatello 2012. preminula u Loznici, Srbija.

4. svibnja
Kuzma Stančić 1904.
(Jakov Moškatelo Stipana 1910.)
(Lucija Kuničić ud. Tome 1911.)
Kuzma Dužević pok. Nikole 1936.
Mate Radonić Josipa 1945. poginuo u Istri.
Marin Roić pok. Luke 2000.

5. svibnja
(Marija Dužević ud. Luke 1917.)
Margarita Sansović Antuna 1921.
Margarita Dužević ud. Tome 1965.
Luka Moškatelo pk. Ante 1979. preminuo u Argentini.
Rita Kuničić ud. Marina 1988.
Kata Sansović ud. Tome 1989.

6. svibnja
Manda Dužević Marion pok Jakova 1904.
Perina Stančić pk. Kuzme 1930.
Juraj Dužević Andrije 1999.

7. svibnja
Antun Posinković Luke 1919.
Kata Kuničić ž. Ivana 1927. preminula u Zagrebu.
Jakov Radonić pk. Luke 1976.
Doma Dužević ud. Tome 1989.
Ivan Dužević pk. Luke 1983.

8. svibnja
Margarita Radonić Jakova 1900.
Luka Carić 1911. Orebić
Prošper Stančić pk. Josipa 1939.
9. svibnja
Mira Dužević ud. Jurja 1893.
Ivan Posinković pk. Ivana 1916. potopljen s parobrodom Dubrovnik kod Sućurja.
Juraj Roić pk. Luke 1948.
Vicko Moškatelo pk. Jurja 1983.

10.svibnja
Fabijan Radonić 1884.
Perina Dužević ud. Tome 1926.
Jakov Stančić Luke 1944. poginuo u ratu.
Toma Dužević Jurja 1944. poginuo u ratu.
Ivan Stančić pk. Ivana 1980.
Kata Stančić Glavinić ud. Luke 1990.

11.svibnja
Marija Ševelj Antuna 1934.
Marija Sansović pk. Šimuna 1948.
Dr. Juraj Roić pk. Prošpera 1950. preminuo u Starom Gradu.
Marija Vranković ud. Jakova 1967.
Vinka Stančić pok. Luke 2003.

12. svibnja
Kuzma Šurjak pok. Ivana 1908.
Mate Sansović Antuna 1936. preminuo u Americi.
Bena Kuničić ud. Tome 1937.
Ivan Milatić sin Ivana 1945. poginuo u ratu.
Doma Šurjak ud. Frane 1948.
Vicko Posinković pk. Tome 1969.
Fanica Pavičić ud. Tadije 1987.

13. svibnja
Jakov Radonić pk. Tome 1919.
Franjo Kuničić pk. Antuna 1935.
Luka Roić pk. Marina 1950.
Margarita Carić ud. Ante 1962.

14. svibnja
Kuzma Šurjak Kuzme 1882.
Margarita Muzgat pok. Kuzme 1894.
Marija Koludrović pok. Antona 1889.
Juraj Pavlović pk. Matija 1934.
Luka Posinković Tome 1933.
Lucija Šurjak ud. Mate 2007.
Lukrica Sanseović ud. Antuna 2017.

15. svibnja
Pavle Moškatelo Jurja 1918. poginuo u Aradu, Rumunjska.
Antun Šurjak pk. Ivana 1920.
Elena Posinković ud. Mate 1930.
Ivan Posinković pk. Ivana 1939.
Marija Stančić ud. Antuna 1976.

16. svibnja
Jula Dužević ud. Tome 1914.
Tadija Ševelj 1943. poginuo u ratu u Bosni
Ivo Roić pk. Luke 1998.

17. svibnja
Don Nikola Stančić 1906. župnik sv. Nedjelje preminuo u Dolu
Dobra Miloš ud. Ivana 1945.
Tadija Radonić pk. Mate 2004.
Antica Moškatelo pok. Jurja 2016.

18.svibnja
Marija Roić ž. Luke 1910.
Luka Roić pk. Luke 1943.
Tado Radonić pk. Fabijana 1975.
Antonij Roić pk. Ivana 1977.
Matija Dužević ž. Luke 1999.
Milivoj Vranković pk. Filipa 2000.
Katija Pavičić pok. Andrije 2016.
Katica Roić ud. Ivana 2019.

19.svibnja
Dobra Moškatelo ud. Luke 1952.
Frane Šurjak pk. Ivana 1957. preminuo u Kaliforniji.
Mate Šurjak pk. Kuzme 1997.
Jakov Dužević pk. Jurja 2009.
Jakov Pavičić pk. Tadije 2009.

20. svibnja
Josip Šurjak 1957. preminuo u Americi.
Luca Roić Luke 1971.

21. svibnja
Luka Kuničić pok. Jurja 1971.
Marija Moškatelo ud. Jurja 1990.
22.svibnja

23.svibnja
(Marija Dužević pok. Jurja 1915.)
Jelisava Radonić ž. Antuna 1989.

24.svibnja
Dinka Stančić ž. Marinka 1961.

25. svibnja
Jerić Posinković pok. Ivana 1949.
Rakijela Moškatelo ud. Ivana 1956.
Tadija Sanseović pok. Ante 1970.
Marko Moškatelo Ivana 1969.
Franjo Šurjak pok. Luke 1986.

26. svibnja
Juraj Kuničić pok. Marka 1965.
Svetislav (Ljubo)Pavičić 1983.

27. svibnja

28. svibnja

(Marija Dužević ž. Ivana 1898.)

29. svibnja
Vica Šurjak ud. Franje 1924.
Manda kuničić pok. Tome 1926.
Margarita Šurjak ud. Ivana 1927.
Marija Sanseović ud. Tadije 1979.
Katica Ljubić rođ. Žarko 1996. preminula u Californiji
Margarita Pavičić ud. Andrije 1999. ova žena je živjela 101. god.
Margarita (Fanita) Franković 2013.

30. svibnja

Margarita Sanseović ud. Luke 1903.
Jakov Sansević pok. Tadije 1919.
Ivan Dužević pok. Nikole 1933.
Franjo Kuničić pok. Marka 1936.
Perina Vranković ud. Filipa 1951.
Ivan Šurjak pok. Antuna 1966.

31. svibnja
Kata ud. Ivana Muzgata 1887.
Anta Roić ud. Luke 1969.
Jakica Radonić ud. Josipa 2000.