Udruga Tartajun u akciji čišćenja Pjovera u Dolu Sv. Ane, 25.10.’08.