-Jebeš sriću kad ostaneš poseren
Vučić (nakon nezgode s pticom)

-Probit ću te nogom
Voli te Tomi (iz čista mira)

-Leptir je najslobodnija životinja
Horhi (No comment)

-Imate li možda… -Nimomo!
Park (nakon uljudnog upita mušterije u dućanu)

-Jebeš pare kad te satare
Centurion (živa istina)

-Sad će se ništo dogodit!
Naša Mama (pri potezu na biljaru)

-Umoran son ko pas
Znameniti Doljanin (na godišnjem)

-Je griješ na posod  – Ča si rekla da posodin
Kipući (malo podjebava)

-Život je lijep
moli Ivan (spontana mudrost iz dječjih usta)