Odnedavno je internetski gigant Google proširio svoju uslugu Street View i s prikazom Hrvatske, a time i Dola. Stoga na donjim linkovima možete krenuti u virtualno istraživanje Dola:

Strana Sv. Marije

Glavica

Strana Sv. Ane