Na dolje navedenoj adresi otvorene su nove internetske stranice dolske župe Sv. Mihovila Arhanđela:

www.zupa-dol-hvar.dalekaobala.com