1.lipnja

2.lipnja
Mate Pavlović pok Stipana 1933.
Juraj Kuničić pok. Ante 1961.

3. lipnja
Kata Dužević ud. Jurja 1918.
Dinka Kuničić Franje 1931.
Ivan Miloš pk. Jurja 1939.
Dinka Sanseović ž. Antuna 1978.
Toma Sanseović pk. Jurja 1979.
4. lipnja
Kata Stančić ud. Ivana 1947.
Stjepan Sansović pk. Luke 1957. preminuo u Argentini.
Matija Dužević ud. Ivana 1993.
Nikola Šurjak pk. Mate 2005.
Margarita Stančić ud Antuna 2017.
5. lipnja
Kuzma Stančić pok. Luke 2002.

6. lipnja
Juraj Dužević Antuna 1915. poginuo u ratu.
Perina Kuničić ud. Matija 1916.
Dr. Nikola Stančić 1982. preminuo u Zagrebu.
Matko (Miro) Radonić pok Josipa 2018.

7. lipnja
Margarita Sanseović 1915.
Manda Stančić ud. Stjepana 1921.
Mandina Miloš ž. Kuzme 1981.
Lukra Moškatelo ud. Nikole 1991.

8. lipnja
Stjepan Sansević pk. Antuna 1935.
Franjo Šurjak pk. Kuzme 1940.
Marija Sansović pk. Luke 1941.
Ružica Carić ud. Stjepana 1997.

9. lipnja
(Antun Dužević Marijan 1900.)
Ivan Milatić pk. Ivana 1928.

10. lipnja
Anta Vranković ud. Jakova 1919.
Vica Roić ud. Antuna 1925.
Bena Kuničić ž. Ivana 1944.
Luka Moškatelo pok. Nikole 1944.
Pavao Pavlović pok. Jurja 1969.

11. lipnja
Miljan Radonić pok. Josipa 2000.

12. lipnja
Šimun Roić pk. Prošpera 1939. preminuo u Americi.
Antun Moškatelo pk. Nikole 1953. preminuo u Argentini.

13. lipnja
Marin Radonić pk. Marina 1960.
Margarita Sansević ud. Jurja 1965.
Luka Stančić pk. Kuzme 1971.
Katica Stančić ud. Tadije 2007. preminula u Zagrebu.

14. lipnja
Marija Šurjak ud. Luke 1930.
Anta Sansović ud. Šimuna 1955.
Ivan Dužević pok. Nikole 1988.

15. lipnja
Frane Dužević pok. Tome 1999.

16. lipnja
Franjo Dužević pk. Luke 1923.
Marija Vranković žena Milivoja 1988.

17. lipnja
Luka Šurjak pk. Franje 1947.
Doma Stančić ud. Prošpera 1960.
Kuzma Miloš pk. Ivana 1975.
Luka Roić pk. Stjepana 1987.
Ivan Moškatelo pk. Jurja 1992.
Jure Sansović pk. Tome 2007.

18. lipnja
Juraj Moškatelo pok. Jurja 1977.
Sofija Kuničić ud. Jurice 1980.

19. lipnja
Jela Kuničić Marka 1881.
Margarita Šurjak Antuna 1900.
Tomas Žarko pk. Pavla 1909.
Juraj Dužević- Marijan pok. Jurja 1910. preminuo u Šibeniku
Ivan Dužević pk. Tome 1910.
(Vica Radonić ud. Marina 1913.)
Šimun Šurjak Kuzme 1936.

20. lipnja
Filip Vranković Viska 1928.
Luca Roić pk. Luke 1971.
Momula Carić ud. Fabijana 2008.
Šime Šurjak pok. Ivana 2013.

21. lipnja
Dužević Visko 1916.
Antun Roić pk. Luke 1971. preminuo u Splitu.

22. lipnja
Tadija Pavlović pk. Stjepana 1931.
Mate Dužević Antunov 1957.
Mate Matijević pok. Kuzme 2005.

23. lipnja
Kata Muzgat Jakova 1892.
Marija Žarko ž. Tomasa 1899.
Ante Sanseović pk. Luke 1939.
Marko Kuničić pk. Antuna 1947.
Stjepan Roić pok. Luke 1952. preminuo u Argentini.
Jerko Šurjak pk. Frane 1953.
Barbara Tomić rođ. Miloš 1963.

24. lipnja
Anta Sansović 1974.

25. lipnja

Keti Sanseović ud. Jakova 1899.

26. lipnja
Kata Kuničić ud. Šimuna 1914.
Antun Roić pk. Ivana 1919.
Kuzma Matijević 1971.
Borta Kuničić ud. Jurja 1986.
Dr. Božidar Posinković 1993. preminuo u Zagrebu.

27. lipnja
Ursa Vranković ud. Viska 1886.
Marko Carić pok. Fabijana 1935. preminuo u Americi.
Rina Kuničić pok. Josipa 2001.
Vinka Roić ud. Prošpera 2017.

28.lipnja
Ivan Roić pok. Luke 1887.
Krunoslava Pavičić žena Jurice 1983.

29. lipnja
Marija Posinković ud. Mate 1966.
Lukrica Radonić pk. Šimuna 1979.
30. lipnja