1. listopada
Margarita Roić ud. Mihovila 1957.
2. listopada
Marko Kuničić pok. Antonija 1911.
3. listopada
Marija Posinković ud. Marina 1902.
Juraj Stančić Marina 1909.
Kata Sansević ud. Luke 1916.
Toma Dužević Marina 1919.
4. listopada
Šima Dužević ž. Bartula 1935.
Dubravka Pavičić rođ. Miloš ud. Danka 2009. preminula u Rijeci.

5. listopada
Toma Dužević pok. Luke 1969.

6. listopada
Kuzma Šurjak 1890.
Nikola Kuničić pok. Franje 1952.
Marija Moškatelo ud. Mate 1971.
Tomislav Dužević pok. Ivana 2011. preminuo u Splitu.

7. listopada
Dobra Šurjak ud. Kuzme 1902.
Kata Moškatelo pok. Petra 1917.
Antun Posinković pok. Andrije 1935. preminuo u Americi.
Luka Roić pok. Antuna 1990. preminuo u Zagrebu.

8. listopada
Šimun Kuničić pok. Marina 1945.
Marin Stančić pok. Tadije 1962.
Šime Kuničić pok. Mate 1989.
Luka Dužević pok. Antuna 1992.
Elvira Vranković 2012.

9. listopada
Ivan Šurjak pok. Kuzme 1904.
Stipe Mošktelo pok. Kuzme 1984. preminuo u Zagrebu.

10. listopada
Prošper Roić 1898.
Marija Moškatelo ud. Marka 1941.
Matij Pavlović pok. Ivana 1956.
Petar Moškatelo pok. Antuna 1965. preminuo u San Franciscu.
Katina Šurjak 1970. preminula u Californiji.
Tonica Primi rođ. Dužević 1989.

11. listopada
Doma Pavičić ud. Ivana 1894.
Margarita Carić pok. Fabijana 1900.
Jurko Sansović Ivana 1987. Preminuo u Njemačkoj,
pokopan u Dolu.
12. listopada
Toma Moškatelo pok. Jurja 1971.
Mihovil Dužević pok. Antuna 1977.
Mate Žarko 1977. preminuo u Californiji.
Rozarija Roić rođ. Kuničić 2009. preminula u Splitu.

13. listopada
Doma Sanseović ž. Mihovila 1909.
Luka Posinković pok. Antuna 1937. preminuo u vojnoj bolnici Kosovska Mitrovica
Jakov Stančić pok. Mate 1961. preminuo na Novom Zelandu.

14. listopada
Manda Muzgat ud. Tomasa 1898.
Nikola Dužević pok. Tome 1918. preminuo u Americi.
Jakov Carić pok. Fabijana 1930.
Kuzma Šurjak 1939.
Dr. Jure Moškatelo 1996. preminuo u Zagrebu, pokopan u Zadru.

15. listopada
Lucija Radonić ž. Marina 1951.
Marijana Roić ud. Stjepana 1963.
Marija Pavlović ž. Kuzme 1972.

16. listopada
Nikola Sansević pok. Tome 1930.
Marija Dužević ud. Šimuna 1934.

17. listopada
Ivan Šurjak 1880.
Juraj Kuničić Marka 1899.

18. listopada
Doma Kuničić ud. Antuna 1896.
Marija Šurjak pok. Antuna 1921.
Marin Pavičić pok. Andrije 1927. preminuo u Americi.

19. listopada
Anta Bujević ž. Petra 1896.
Dinko Berković pok. Kuzme 1961.
Bartul Dužević pok. Tome 1970.
Frane Dužević pok. Ante 1974.

20. listopada
Doma Roić ž. Luke 1880.
Manda Sansević ž. Ivana 1884.
Marija Dužević Jurja 1897.
Toma Dužević pok. Nikole 1916.
Franjo Šurjak Jerka 1916. preminu u vojnoj bolnici Stolac
Mandina Moškatelo ž. Luke 1982.

21. listopada
Ivan Kuničić pok. Šimuna 1894.
Rakela Šurjak ud. Kuzme 1920.
Toma Dužević pok. Nikole 1942.
Ante Sansović pok. Jurja 1944. poginuo u ratu,
pokopan u Janjinu na Pelješcu
Luca Radonić ud. Fabijana 1946.
Vica Posinković ud Vicka 1992.

22. listopada
Antun Dužević- Marijan pok. Ivana 1914. poginuo u ratu u Srbiji.
Mate Radonić pok. Luke 1958.
Magdalena Sanseović ud. Nikole 2010.

23. listopada
Vjekoslava Kuničić ud. Ivana 1972.
Marin Radonić pok. Luke 2012. preminuo u Splitu.

24. listopada
Luka Šurjak pok. Ivana 1991. preminuo u Splitu.
Tončica Zeković rođ. Posinković 2012. preminula u Beogradu.
Vinko Moškatelo pok Tadije 2013.

25. listopada
Dinka Dužević ž. Mate 1971.
Katica Dužević ud. Luke 1994.
Katica Moškatelo ž. Jurja 2017.

26. listopada
Jakov Dužević pok. Jurja 1995. preminuo u Varaždinu.

27. listopada
Doma Vranković ž. Viska 1902.
Luka Franković pok. Mate 1928. preminuo u Zagrebu.
Anta Roić ud. Filipa 1978.
Mate Posinković pok. Mate 1999.

28. listopada
Matij Dužević Nikole 1887.
Ivan Muzgat pok. Matija 1896.
Nikola Stančić pok. Jerka 1904.
Dobrila Posinković ud. Tadije 1991.
Dr Luka Stančić Ivana 2012. preminuo u Puli.

29. listopada
Ivan Pavičić Jurja 1917. preminuo u bolnici u Šibeniku.
Perina Posinković ud. Andrije 1973.
Katarina Hinpon rođ. Đakoni 1981.

30. listopada
Marija Škarpa rođ. Dužević 2010. preminula na Novom Zelandu.

31. listopada
Matij Stančić pok. Antuna 1882.
Jakov Muzgat 1894.
Marija Dužević ž. Ivana 1900.
Marija Šurjak pok. Ivana 1932.
Ivan Pavičić pok. Jakova 1970.
Pavao Dužević pok. Antuna 1977.