Udruga Tartajun Dol na Hvaru objavljuje
NATJEČAJ za dodjelu koza
S ciljem razvoja Dola kao prepoznatljive ruralne sredine otoka Hvara te u svrhu poticanja zdrave prehrane, Udruga Tartajun objavljuje javni natječaj kojim će bespovratno financirati nabavku dviju koza za zainteresirane građane.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi koji:
• imaju prijavljeno prebivalište na području sela Dol ili će kozu uzgajati na području katastarske općine Dol;
• imaju prikladne prostorije za držanje koza
U slučaju istih ili sličnih uvjeta prednost pri dodjeli imaju:
• prijavitelji koji su bitno lošijeg socijalno-ekonomskog statusa
• prijavitelji mlađi od 40 godina
• obitelji s više djece
• hrvatski branitelji
• prijavitelji koji u motivacijskom pismu navedu da će kozu uzgajati i na otvorenom (paši)
Prijavitelj se obvezuje da će dobivenu kozu uzgajati minimalno tri (3) godine, u primjerenim uvjetima, osim ako ne nastupe izvanredne okolnosti.
Za prijavu je potrebno dostaviti:
1. Motivacijsko pismo
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Dokaz o posjedovanju primjerenog smještaja za dodijeljenu kozu (fotografija)
4. Izjava kojom osoba potvrđuje da je lošijeg socijalno-ekonomskog statusa / iz obitelji s više djece/ hrvatski branitelj (ukoliko je primjenjivo)
Prijavnice na natječaj dostavljaju se do 8. svibnja 2023. godine na adresu Udruga Tartajun, Glavica 6, Dol, 21460 Stari Grad, neposredno ili putem pošte u omotnici s naznakom “Natječaj za dodjelu koza” ili na e-mail Udruge Tartajun dol.tartajun@gmail.com
Nepravodobne prijave, prijave koje ne sadrže sve tražene dokaze, kao i prijave koje sadrže neistinite podatke neće se razmatrati.
#tartajun #dolsrcehvara ❤