ŽUPA SV. MIHOVILA ARKANĐELA, DOL – HVARSKA BISKUPIJA

 

KRŠTENJE

Krštenje je temeljni sakrament za sve koji se priznaju Kristovim učenicima i članovima Crkve. Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornu dužnost da dijete, za koje traže krštenje, tako odgoje da ono kasnije svjesno i svojevoljno povjeruje u Uskrslog Gospodina. Kada se krsti odrasla osoba tada sama preuzima s kumom vjerničku odgovornost.

Krštenje djeteta treba prijaviti najmanje mjesec dana prije, a priprava odrasle osobe traje najmanje godinu dana.

ŽENIDBA

Ženidba je uzajamno darivanje i primanje dviju osoba, muškarca i žene, s nakanom stvaranja obitelji. Ženidba je sakrament kojim bračni drugovi naznačuju i imaju udio u misteriju jedinstva i plodne ljubavi između Krista i Crkve, uzajamno se pomažu da postignu svetost u bračnom životu i u primanju i odgoju djece.

Ženidbu treba prijaviti najmanje tri mjeseca prije.

ISPOVIJED

Ako se dogodi da učinimo teški grijeh, ne smijemo očajavati, jer nad Bog ni tada ne prestaje ljubiti. On nas ne napušta, jedino mi možemo napustiti njega. On nam se ne osvećuje, nego čeka i potiče da mu se obratimo i molimo oproštenje. To činimo kajanjem za grijehe i ispravljanjem zla što smo ga učinili. Tada u ispovijedi nam bivaju oprošteni grijesi.

Osim najavljenih ispovijedi, svaki vjernik u bilo koje vrijeme može zatražiti kod svećenika ispovijed.

BOLESNIČKO POMAZANJE

Ovaj sakrament daje se svim teže bolesnim vjernicima, da bi od Boga dobili snagu i svoju bolest podnijeli kršćanski, u duhu vjere i pouzdanja. Može se dati i starijim osobama koje nisu teško bolesni. Može se dati i mladima kad je posrijedi teška bolest. Ovaj se sakrament može primati više puta.

Osoba sakrament može zatražiti sama, odnosno rodbina može zatražiti za člana svoje obitelji.

KUMSTVA

Da bi netko mogao biti kum treba: da ga odredi sam krštenik ili roditelji ili onaj koji ih zamjenjuje ili krstitelj; da je navršio šesnaestu godinu života; da je katolik, krizman i pričešćen te da provodi život u skladu s vjerom.

SPROVOD

Crkveni sprovod, po kojem Crkva zaziva duhovnu pomoć za preminule i odaje počast njihovim tijelima te istodobno pruža živima utjehu nade, treba se uvijek slaviti prema bogoslužnim pravilima. Kod nas sprovod redovito ima dva dijela, u mrtvačnici i na groblju. Od početka molitve u mrtvačnici do završne molitve na groblju, sprovod čini jednu cjelinu. To je kršćanska molitva.

Nikom nije dopušteno unutar te cjeline ubacivati bilo što (govore, pjesme, sviranje) koji nisu u skladu s kršćanskim sprovodom.