Jemetar d.o.o. za geodetske i katastarske poslove

Glavica 2, Dol, 21460 Stari Grad

 

Jure Sanseović

+385 91 333 1773

info@jemetar.hr