Promocija je održana 23.12.2007. u Domu mladeži u Dolu na Hvaru.