1.rujna
Doma Mikoletić ud. Matija 1885.
Kata Sansević ž. Antuna 1930.
Mate Moškatelo pk. Pavla 1970.

2. rujna

3. rujna
Juraj Dužević Ivana 1914. Poginuo u ratu
Dinka Stančić pok. Antuna 1954,

4. rujna
Juraj Dužević pok. Antonija 1886.
Tadija Sansović pk. Antuna 1934.
Georg (Juraj) Dužević pok. Ivana 1972.
Ivo Roić Frane 1982.

5. rujna
Juraj Roić Jurjev 1945.

6.rujna
Anta Roić ud. Stjepana 1948.
Jakov Franković 1962. preminuo u Argentini.

7.rujna
Mate Stančić pok. Antuna 1995. preminuo u Starom Gradu
Margarita Roić ud. Stjepana 2003.
Katica Zaninović rođ. Sansović 2004.

8. rujna
Časna sestra Marijana Moškatelo 1980.

9. rujna
Ivanica Pavlović ud. Pavla 1881.
Vida Ševelj ž. Petra 1995.
Luka Roić pk. Jurja 1961.
Doma Stančić ž. Jakova 1962.

10. rujna
Vinka Dužević 1981. preminula u Kaliforniji.
Ljubo Eterović 2006. preminuo u Splitu.

11. rujna
Marija Bena Šurjak pk. Kuzme 1893.
(Juraj Dužević pok. Tome 1916.)
Elena Šurjak ž. Ivana 1918.
Mihovil Roić 1974.

12. rujna
Marija Pavlović ž. Ivana 1918.
Slavo Dužević pok. Kuzme 1947.
Toma Dužević pok. Stjepana 1955.

13. rujna
Marija Dužević ud. Tome 1972.
Ivan Sansović pok. Jurja 1991.

14.rujna
Lukra Radonić ud. Dominika 1896.
Juraj Miloš 1897.
Juraj Vranković pok. Nikole 1921.
Frane Šurjak pok. Kuzme 1939.
Antica Sansović ž. Mate 1962.
Mnogo poštovani don Ante Đakoni 1969. župnik u Dolu.
Katica Carić ud. Jugoslava 2004.

15. rujna
/

16. rujna
(Doma Sansević ž. Antuna 1900.)
Marin Stančić Jakova 1924.
Marta Šurjak ž. Antuna 1998. preminula u Zagrebu.

17. rujna
(Jakov Pavičić pok. Ivana 1909.preminuo u Montevideo- Urugvaj.)
Mare Posinković ž. Stjepana 1947.
Stjepan Carić pok. Stjepana 1960.
Vera Moškatelo ž. Jurja 2009.
Dobrila Puškec rođ. Dužević 2014. preminula u Belom Manastiru.

18. rujna
Kažimir Radonić Matija 1943. poginuo kod Klisa.
Nikša Sansević pok. Nikole 2017.

LISTOPAD19. rujna
Antonij Kuničić 1893.
Mate Radonić pok. Jakova 1963.
Stjepan Stančić pok. Ivana 1973. preminuo u Argentini.

20. rujna
Luka Radonić pok. Ivana 1962.
Antun Sansević pok. Kuzme 2014.

21. rujna
Kata Dužević ž. Tome 1935.
Nada Dužević ud. Franje 2002.
Vlado Matijević pok. Kuzme 2016.

22. rujna
Ivan Moškatelo pok. Tome 1970. preminuo u Argentini.

23. rujna
(Juraj Sanseović pok. Tomasa 1898.)
Margarita Roić ud. Franje 2013.

24. rujna
Marin Sansović pok. Antuna 1918.

25. rujna
(Nikola Muzgat Jakova 1880.)
Kata Šurjak ud. Ivana 1938.
Luca Kuničićud. Marka 1948.
Marija Šurjak pok. Nikole 1970.
Pavao Dužević pok. Tome 1994.

26.rujna
Marija Dužević ud. Ivana 1964.

27. rujna
(Marija Politeo 1904.)
Rita Pavičić ud. Bartula 2001.

28. rujna
Vinka Mišura ž. Jurja rođ. Dužević 1956.

29. rujna
(Marija Muzgat ž. Jakova 1880.)
Luka Roić pok. Stipana 1920.
Srećko Sansević Antuna 1943. poginuo od partizana na Bogomolju.

30. rujna
Vica Posinković ž. Andrije 1928.
Antica Sansović pok. Nikole 1973. preminula u Zagrebu.
Marija Roić ud. Luke 2002.