1.siječnja
(Mande ž. Fabiana Šurjak 1888.)
Margarita ud. Jakova Dužević- Marijan 1915.
Dobra ud. Marina Roić 1937.
Jaka ud. Tome Moškatelo 1937.
Lukra ud. Marina- Tomasa Dužević 1951.
Ivan Pavlović umro u Splitu 1978.
Pavao Dužević pok. Luke 1986. preminuo u Americi
Jakica Sansović ud. Jurja 1987. preminula u Splitu
Stjepko Posinković pok. Jurja 2013.
Juraj Roić 2015. preminuo u Splitu

2.siječnja
(Anta ž. Antuna Sanseovića 1896.)
(Matij Sanseović pk. Jakova 1914.)
Franjo Kuničić pk. Stjepana 1941.
Antica ž. Antuna Moškatelo 1942.
Stjepan Stančić pok. Luke 1987.
Antun Moškatelo pok. Ivana 1997. preminuo u Parizu

3. siječnja
Margarita ud. Antuna Dužević 1930.
Anta ud. Stjepana Roić 1932.
Marija ud. Mate Milatić poginuli prilikom
Fabijan Carić pk. Luke 1943. paljenja Dola
Anta ž. Jurja Roić od talijanskih
Mate Roić pok. Luke fašista
Toma Posinković pk. Ante 1965. poginuo od groma
Mate Dužević pk. Tome 1981.
Tomi Dužević pok. Ante 2016.

4. siječnja
(Matija ud. Tadije Posinković 1901.)
Marin Dužević-Marijan pk. Nikole 1930.

5. siječnja
Nikola Kuničić pk. Antuna 1944.
Margarita Stančić ud. Luke 1980.
Petar Jašić pok. Andrije 2001. poginuo na brodu uz obalu Italije pokopan u Dolu.
Tonka Posinković ud. Antuna 2002. preminula u Zagrebu
Šime Dužević pok. Mate 2009.

6. siječnja
Anta Dužević pok. Ivana 1922.
Marija ž. Ivana Posinković 1926.
Kata Posinković pk. Andrije 1949. preminula u Splitu
Luka Moškatelo pok. Alviža 1951.
Šimun Moškatelo pk. Tadije 1954.
Kata Dužević (baba) ud. Jurja 1966.

7. siječnja
(Jakov Petrić Glavinić (1881.)
(Antun Šurjak pk. Luke (1911.)
(Lukra ud. Matija Radonić (1912.)
Tereza Šurjak pk. Kuzme 1944.
Marko Kuničić 1964.
Marijeta Roić pk. Luke 1967.
Ivan Moškatelo pk. Marka 1973.
Margarita Moškatelo ud. Ante 1968.
Vjekoslav (Tado) Radonić 2014.
Lucija Karić rođ. Stančić 2015. preminula u Californiji

8. siječnja
Mate Franković 1918.
Magdalena Vranjican rođ. Moškatelo 2016.

9. siječnja
Antun Kuničić pok. Jurja 1996.
Antonij Roić pok. Filipa 1997.

10. siječnja
Toma Dužević-Marijan pok. Ivana 1956.
Marija Dužević ž. Tome 1966.
Tonica Dužević ž. Jurja 1979.
Mandalina Posinković ž. Mate 1996.

11. siječnja
Ivan Moškatelo pk. Petra 1923. preminuo u Americi
Marija ud. Nikola Dužević 1929.
Anta Dužević ž. Antuna 1956.
Lucija Radonić pk. Luke 1958.

12. siječnja
(Margarita Kuničić kći Frane (1913.)
Marija Moškatelo ž. Tadije 1940.
Kata Stančić ud. Tome 1969.
Kuzma Moškatelo pk. Stjepana 1967.
Luka Stančić- Glavinić 1976.
Bona Kuničić ud. Fabijana 1983.

13. siječnja
Anta Sansović ž. Antuna 1919.
Ivan Sansović pk. Tadije 1939. preminuo u Americi
Fabijan Stančić pk. Marina 1955.
Perka Dužević ud. Nikole 1967.
Šimun Dužević pk. Ante 1977. preminuo u Argentini
Antica Miloš pok. Ivana 1989.
Vlatka Stančić ž. Tomislava 2010. preminula u Splitu

14. siječnja
(Nikola Dužević pk. Jurja 1886.)
(Lucija Kuničić ud. Ivana 1900.)
Stipan Moškatelo pk. Kuzme 1942.
Kata Roić ud. Mihovila 1987.

15. siječnja
Matij Stančić-Mikoletić 1914. preminuo u Mostaru
Manda Radonić ud. Luke 1929.
Vica Dužević ud. Andrije 1947.
Ivo Kuničić Posinković 2001. preminuo u Njemačkoj pokopan u Dolu.

16. siječnja
(Marija Sanseović pk. Antuna 1910.)
Marin Pavlović pok. Ivana 1954.
Borta Franković ud. Luke 1957.

17. siječnja
Marija Stančić ž. Antuna 1931.
Fabijan Šurjak pok. Ivana 1978.
Vinka Dulčić ud. Marina 1998.
Perica Šurjak ud. Radeta 2008.
Domina Plančić rođ. Stančić 2010.

18. siječnja
(Doma Stančić ž. Jerka 1880)
(Antonij Stančić pk. Marina 1888.)
(Stjepan Carić 1901.)
Marija Milatić Ivana 1918.
Šima Roić ud. Ivana 1919.
Juraj Moškatelo pk. Nikole 1928.
Dinka Stančić ud. Kuzme 1930.
Kata Kuničić ž. Ivana 1951.
Ana Moškatelo ud. Šimuna 1988.
Kuzma Pavlović 2009.

19. siječnja
Margarita Dužević ž. Antuna 1924.
Elena Dužević ž. Vicka 1925.
Luka Roić pk. Jakova 1927.

20. siječnja
(Nikola Sanseović pk. Jurja 1901.)
Antun Dužević Ivana 1917. preminuo u Brodu na Savi
Borta Dužević ž. Tomasa 1922. umrla u Americi
Matij Radonić pk. Josipa 1939.
Bena Posinković 1976.
Domina Sansović ud. Franković 1982. preminula u Argentini
Frane Kuničić pk. Marka 1993.

21. siječnja
(Kata Dužević ud. Antuna 1891.)
(Alviž Muzgat 1905.)
Kata Sanseović žena Tome 1978.
Marin Kuničić pok. Šimuna 1981. preminuo u Zagrebu.
Katica Miloš ud. Jurja 2017. preminula u Starom Gradu

22. siječnja
Marija Šurjak ud. Antuna 1937.
Doma Dužević ud. Ivana 1960.

23.siječnja
(Kata Jakova Muzgata 1892.)
(Bena Stančić žena Tadije 1901.)
Manda Roić ud. Prošpera 1925.
Katina Vranković Viska 1937.
Tatjana Posinković žena Ivota 1999.
Lukrica Mandarić ud. Mirka 2014. preminula u Starom Gradu.

24. siječnja
(Vica Dužević pok. Jurja 1886.)
(Marin Roić pok. Stjepana 1911.)
Jakov Vranković pok. Jakova 1938.
Marija Dužević ud. Ivana 2001. preminula u Splitu.
25. siječnja
/
26. siječnja
Matij Kuničić pok. Ante (1916.)
Matij Milatić pok. Jakova 1935.
Šimun Radonić pok. Mate 1958.
Marija Veselić rođ. Radonić 1982.
Stipe Carić pok. Fabijana 1994.
Luka Dužević pok. Tome 2000.

27. siječnja
(Ivan Stančić 1888.)
Tadija Stančić pok. Jakova 1933.
Jerko Šurjak pok. Fabijana 2006.

28. siječnja
(Luka Dužević pok. Frane 1907.)
(Jakov Stančić pok. Jerića 1912.)
Stipan Roić pok. Luke 1940. preminuo u Splitu.
Stipan Moškatelo pok. Tome 1942.

29. siječnja
(Manda Radonić ud. Marina 1908.)
Lucija Dužević ud. Franje 1926.
Marija Posinković žena Jurja 1937.
Kata Roić ud. Luke 1949.
Marija Dužević ud. Franje 1973.
Doma Dužević ud. Ante 1974.
Matij Šurjak 1975.
Andrija Dužević pok. Frane 1977. preminuo u Americi.

30. siječnja
(Vica Moškatelo žena Ivana 1907.)
(Manda Kuničić ud. Jurja 1910.)
Marin Radonić pok. Marina 1953.
Ljubo Posinković pok. Franje 2008.

31. siječnja
(Elena Pavičić Jakova 1905.)
(Antun Stančić 1908.)
Otac Petar Moškatelo dominikanac 1933. preminuo u Dubrovniku.
Marija Dužević pok. Tome 1940.
Lucija Šurjak ud. Jerka 1954.
Marija Radonić pok. Ivana 1960.
Slavica Pavičić žena Jakova 1985. preminula u Zagrebu
Ivo Plenković 2000.