1. studenog
(Lucija Posinković ud. Matija 1903.)
(Marija Milatić ž. Ivana 1905.)
Margarita Roić ud. Ivana 1952.
Željko Biško 2014. preminuo u Zg pokopan u Dolu.

2. studenog
Vica Roić ž. Jurja 1973. preminula u Zagrebu.
Berislav Stančić 1989.
Marija Miloš ud. Jurja 2001.

3. studenog
/
4. studenog
Vica Dužević ž. Antuna 1942.
Antun Dužević 1942. ubijeni od partizana na Boroviku.

5. studenog
Kata Dužević ž. Stjepana 1892.
Mate Radonić pok. Šimuna 1908.
Toma Moškatelo pok. Nikole 1918.
Mandina Stančić ud. Filipa 1963.
Ante Stančić pok. Mate 1966. preminuo u Argentini.

6. studenog
Jerić Stančić 1884.
Luca Roić ud. Luke 1953.
Ante Dužević pok. Marina 1992.
Antun Dužević pok. Tome 1996. preminuo u Zagrebu.

7. studenog
Toma Dužević Antuna 1943. poginuo u ratu.
Kati Moškatelo ud. Matija 1953.
Josip Radonić pok. Mate 1991.

8. studenog
Kuzma Muzgat 1892.
Luka Dužević pok. Antuna 1918.
Marko Pavičić pok. Andrije 1949.
Mandina Roić ud. Mihovila 1984.
Vladika Roić ž. Jurja 1996. preminula u Splitu.

9. studenog
Nikola Dužević 1897.
Ana Roić Stipana 1909.
Jasna Kuničić Ivana 1934. preminula u Splitu.
Stjepan Miloš 1965. preminuo u Argentini.

10. studenog
Nikola Stančić pok. Antuna 1881.
Dr. Ivan Stančić pok. Marina 1962.

11. studenog
Juraj Moškatelo pok. Jakova 1922.
Alviž Moškatelo pok. Luke 1967.

12. studenog
Marija- Bena Šurjak pok. Kuzme 1893.
Margarita Kuničić ž. Marka 1904.
Margarita Dužević ž. Marina 1951.
Marija Pavlović pok. Tadije 1971.
Marin Kuničić pok. Tome 1972.
Tonica Šurjak ud. Fabića 1993.
Juraj Moškatelo pok. Tome“ mlađi“ 2017.

13. studenog
Elena Dužević Marijan pok. Jurja 1923.
Anta Sansević pok. Jakova 1942.

14. studenog
Fabijan Kuničić pok. Ivana 1972.
Marija Dužević ž. Ante 1978.
Ivan Dužević pok. Antuna 1990.

15. studenog
Ivan Moškatelo pok. Nikole 1942.
Josip Stančić pok. Marina 1967.
Kata Sansović ud. Marina 1984.
Zorislav Posinković 2013. preminuo u Beogradu.

16. studenog
Vica Dužević ž. Tome 1913.
Marin Dužević pok. Jurja 1941.

17. studenog
Doma Vranković ud. Filipa 1906.
Lucija Sansović ž. Marina Biličić 1923. preminula u Americi.
Domina Radonić pok. Ivana 1928.
Petar Vranković pok. Filipa 1984.
Mladen Kuničić 1997.
Antun Pavičić pok. Bartula 2004.

18. studenog
(Juraj Dužević 1880.)
Lucija Roić ž. Stipana 1887.
Anta Sansević pok. Tome 1922.
Perica Kuničić ud. Marka 2013. preminula u Splitu.
Prošper Moškatelo pok. Vicka 2018.

19. studenog
Toma Kuničić pok. Šimuna 1933.
Filip Stančić pok. Mate 1960.

20. studenog
Šimun Dužević Kuzme 1925.
Ivan Pavlović pok. Marina 1927.
Dr. Marko Posinković 1977. preminuo u Zagrebu.

21. studenog
Juraj Sansević pok. Ante 1919.
Marija Kuničić 1983. preminula u Zagrebu.
Vica Moškatelo ud. Tome 2001.

22. studenog
Ante Carić pok. Jakova 1955.

23. studenog
Ivan Sansević pok. Antuna 1917.
Juraj Pavičić pok. Ivana 1920.
Ivan Kuničić pok. Mate 1928.
Filip Roić pok. Antuna 1953.
Lucija Dužević ud. Vicka 1981.
Nikola Stančić pok. Marina 1996. preminuo u Starom Gradu
Kuzma Stančić 2015. crkveni pjevač bio 75 god.

24. studenog
Ivan Posinković Matija 1902.
Petar Žarko pok. Tome 1913.
Filip Vranković pok. Jakova 1937.

25. studenog
Marija Roić Stipana 1891.
Šima Carić ud. Stipana 1912.
Margarita Dužević ž. Tome 1946.

26. studenog
Dobra Sansović ud. Stjepana 1879.
Stipan Kuničić Matija 1889.
Kata Sansević ud. Antuna 1909.
Juraj Posinković Jurja 1915. poginuo u ratu na Soči.

27. studenog
Antun Dužević pok. Tome 2005.

28. studenog
(Jakov Moškatelo Jurja 1911.)
(Magarita Moškatelo ud. Nikole 1912.)

29. studenog
(Ivan Miloš 1891.)
Kata Šurjak ud. Kuzme 1967.

30. studenog
Jakov Kuničić pok. Marka 1910.
Ivan Moškatelo pok. Jakova 1918. preminuo u Americi.
Antun Dužević pok. Ivana 1914. preminuo u ratu u Bosni.