1.travnja
Ursa Sansović ž. Tadije 1929.
Juraj Moškatelo pk. Tadije 1955.
Bartul Pavičić pk. Jurja 1966.
Anta Carić ž. Fabijana 1975.

2. travnja
Antica Posinković ud. Ivana 1888.
Ivan Posinković pk. Tadije 1916.
Anta Moškatelo pk. Alviža 1950.
Don Ivan Kuničić kanonik 1953. preminuo u Hvaru.
Margarita Stančić Glavinić pok. Jurja 1955.

3. travnja
Vica Sanseović ž. Tadije 1888.
Dinka Dužević rođ. Kuničić 2016.

4. travnja
Matij Šurjak pok. Kuzme 1901.
Bena Dužević ž. Kuzme 1927.
Lena Ponsinković Kuničić 1998.
Vesna Radonić žena Marinka 2010.

5. travnja
Lucija Radonić ž. Matija remete 1899.
Ivan Dužević pk. Antuna 1927.
Mate Dužević pk. Šimuna 1973.
Marin Dužević 1984.
Dinka Miloš pk. Ivana 1998.
Neti Posinković 2011. preminula u Zagrebu.

6. travnja
Borta Kuničić ud. Ivana 1893.
Vica Posinković ž. Ivana 1915.
Ana Dužević ud. Antuna 1998. preminula u Splitu.

7. travnja
Luca Pavičić ž. Jakova 1888.
Ana Žarko ud. Pavla 1936.
Luka Posinković pk. Antuna 1936.
Šandor Vranković pk. Filipa 1944. preminuo u Dubrovniku.
Lucija Roić ud. Marinka 2009.

8. – 14. travnja

8. travnja
Ivan Posinković pk. Jerka 1936.
Toma Kuničić pk. Marina 1956. preminuo u Argentini.
Marija Miloš ud. Dominiković 1963.
Frane Pavlović pk. Mate 1983.

9. travnja
Marko Pavičić 1904.
Marin Pavlović pk. Tadije 1935. preminuo u Americi.
Jakov Stančić- Glavinić 1963.

10. travnja
Antun Šurjak pok. Luke 1908.
Stjepan Dužević pk. Jurja 1923. preminuo u Americi
Manda Stančić ud. Marina 1929.
Tadija Pavlović pk. Marina 1934. preminuo u Americi
Cvita Pavičić ud. Roka 1980.
Vica Roić ud. Dužević 1982. preminula na Novom Zelandu

11. travnja
Frane Dužević pk. Marina 2001.

12. travnja
Juraj Kuničić pk. Frane 1940.
Nikola Posinković, učitelj 1948. preminuo u Starom Gradu
Ivan Radonić pk. Šimuna 1979.
Velečasni don Ivan Moškatelo 1980. umirovljeni svećenik u Dolu.
Juraj Dužević pk. Marina 1984.
Margarita Pavičić ud. Ivana 1991.
13. travnja
/
14. travnja
Elena Posinković ud. Luke 1911.
Ante Moškatelo Luke 1939.
Luka Carić pk. Stjepana 1976. preminuo u Kaliforniji.
15. – 21. travnja

15. travnja
Šimun Kuničić 1905.
Marija Stančić ud. Josipa 1906.
Lukra Dužević ud. Luke 1965.
Željko Roić 2015.

16. travnja
Mate Šurjak pk. Ivana 1951.
Luka Stančić pk. Ivana 1969.
Josip radonić pk. Mate 1973.
Pavica Švorinić rođ. Moškatelo 2005. preminula na Silbi.

17. travnja
Margarita Roić 1967. preminula u Splitu.
Anta Radonić ud. Josipa 1977.
Raklelina Dužević Marijan ud. Tome 1992.
Vojko Roić 2004. preminuo na Novom Zelandu.

18. travanja
Margarita Dužević ud. Pavla 1900.
Manda Franković ud. Mate 1919.
Gervaržijo Roić pk. Marina 1964.
Stipe Roić pk. Antuna 2000. preminuo u Splitu.

19.travnja
Lukra Stančić ž. Tadije 1900.
Mikula Moškatelo pok. Ivana 1909.
Manda Šurjak ud. Antuna 1928.
Mira Moškatelo ž. Jurja 1943.
Vida Pavlović ud. Jurja 1974.
Lucija Moškatelo ž. Ivana 1979.
Katica Roić ud. Luke 2005.
Dobrila Kuničić ud. Frane 2016.

20. travnja
Lucija Šurjak ž. Ivana 1930.
Željka Kuničić Posinković žena Lučija 2011.

21.travnja
Margarita Dužević ud. Antuna 1896.
Mira Šurjak ud. Ivana 1927.
Lucija Šurjak pk. Ante 1950.
Fra Augustin Pavlović, dominikanac 2004. preminuo u Zagrebu.

22. travnja
Fabić Šurjak Ivana 1901.

23.travnja
(Frane Kuničić pk. Matija 1915.)
Marko Kuničić pk. Mate 1935.
Kuzma Miloš pk. Jurja 1938. preminuo na parobrodu iz Amerike u Europu.
Luka Stančić pk. Marina 1948. preminuo u Argentini.

24. travnja
Ivan Roić Stjepana 1910.
Mate Carić pk. Stjepana 1958. preminuo u Kaliforniji.
Juraj Kuničić 1941.
Marija Moškatelo 1979. preminula u Americi.
Prof. Kuzma Moškatelo pk. Luke 1993. preminuo u Rijeci.

25. travnja
Jakov Roić pok. Luke 1897.
Lucija Miloš ud. Jurja 1908.
Juraj Dužević pok. Bartula 1910.
Ivan Stančić pok. Luke 2013.
Ivan Stančić pok. Luke (knez) 2015.

26. travnja
Margarita Radonić ž. Ivana 1888.
Ivan Kuničić pk. Matija 1945. preminuo u Argentini.
Kata Sansović ud. Ante 1957.
Ursa Radonić ud. Tome 2002.
Nedija Pavlović ud. Ivana 2007.
Katica Dužević rođ. Stančić Glavinić 2010. preminula u Zagrebu.

27. travnja
Luka Šurjak pok. Kuzme 1910.
Ivan Radonić pk. Josipa 1919.
Kata Miloš ž. Kuzme 1939.
Kata Stančić ud. Josipa 1979.
Dobrila Sansović ud. Antuna 2008.

28. travnja
Margarita Dužević ž. Nikole 1883.
Toma Dužević pk. Petra 1952.
Dinka (Menigina) Vranković ud. Filipa 1969.
Juraj Miloš pk. Ivana 1972.
Toma Moškatelo pk. Tadije 1986.
Vinka Jakas rođ. Moškatelo 1992. preminula u San Pedru.

29. travnja
Lukra Pavlović ud. Marina 1969.

30. travnja
Alviž Moškatelo Marka 1908. preminuo u Americi
Luka Radonić pok. Josipa 1923.
Stjepan Sansović pok. Mihovila 1924.
Josip Stančić Tomasa 1945. poginuo u ratu kod Lipika.
Mandina Roić ud. Gervažija 1980.
Mladenka Stančić ž. Nikole 1994.
Juraj Moscatello pok. Jurja 2002.
Krešo Cvitić 2016.
Antun Sanseović pok. Tadije 2019.