1. veljače
(Marija Tomasa Muzgata 1889)
(Petar Muzgat 1896.)
Mihovil Sanseović 1916.
Ivan Roić pok. Šimuna 1916. poginuo na Soči.
Mira Posinković žena Antuna 1949.
Ivan Dužević pok. Marina 1977. preminuo u Americi
Ante Stančić pok. Ivana 1984. preminuo u Starom Gradu
Antun Šurjak pok. Luke 2005.

2. veljače
Juraj Stančić Ivana 1926. preminuo u Americi.
Lucija Stančić žena Matija 1927. preminula u Mostaru.
Kata posinković žena Jerka 1944.
Ivan Dužević pok. Marina 1977. preminuo u Argentini.

3. veljače
(Elena Carić ud. Fabijana 1909.)
Perina Kuničić ud. Antuna 1953.

4.veljače
(Matij Stančić pok. Ivana 1912.)
Šima Stančić žena Jakova 1915.
Vica Sansević pok. Antuna 1922.

5. veljače
(Fabijan Šurjak 1890.)
Marin Dužević pok. Petra 1962.
Ljubica Pavičić 2011.
Marija Moškatelo ud. Tome 2015.

6. veljače
(Marija Stančić žena Nikole 1904.)
Jakov Roić pok. Luke 1992.
Ante Radonić pok. Šimuna 2003.

7. veljače
(Antun Dužević 1888.)
(Luka Sansević 1894.)
Nikola Moškatelo pok. Luke 1968.
Dr. Frane Stančić 1968. preminuo u Banjoj Luci
Vica Dužević ud. Jurja 1971.
Luka Roić pok. Luke 1980.

8. velječe
(Kata Dužević Tomasa 1884.)

9. veljače
Luka Roić pok. Stjepana 1928.
Matija Vranković ud. Ivana 1939.
Marija Sanseović kći Antuna 2016.
Tonka Moškatelo žena Antuna 2017.
Nikola Moškatelo pok. Tome 2019. preminuo u Zagrebu.
10. veljače
(Anta Posinković žena Luke 1901.)
Mate Posinković Šimuna 1945. preminuo u Zagrebu.
Mandina Lučić ud. Lovre 1964.
Juraj Sansović pok. Marina 1966.
Tonica Dužević žena Jurja 1979.
Dobra Moškatelo 1984. San Pedro, California
Maja Moškatelo ud. Antuna 2017. preminula u Parizu.
11. veljače
Mate Kuničić pk. Ante 1945.
Perina Berković ž. Dominka 1950.
Ivan Moškatelo pk. Jurja 1961. preminuo u Americi.
Ivan Dužević pk. Tome 1966. preminuo u Splitu.
Antun Sansović pok. Tome 1991.
12. veljače
Dinka Stančić kći Matija 1927. preminula u Mostaru.
Marija Kuničić ud. Marina 2005. preminula u Zagrebu.
13. veljače
Tomas Duževića pok. Marina 1895.
Šima Pavlović pok. Marina 1964.
Marko Pavičić Antuna 2000.
Desanka Roić ud Luke 2014.
14. veljače
(Luka Sanseović pok. Jurja 1886.)
Andrija Dužević pok. Jurja 1933.
Marko Moškatelo pok. Alviža 1940.
Tadija Moškatelo pok. Nikole 1944.
Mandina Kuničić ud. Josipa 1954.
Ana Moškatelo ud. Tadije 2003.
Margarita Kuničić ud. Ivana 2017.
15. veljače
Lucija Roić pok. Ivana 1967.
Margarita Sansović ž. Nikole 1968.
Marin Radonić pok. Fabijana 1989.
Jerko Posinković pok. Jakova 2014. preminuo u Starom Gradu.
16. veljače
(Tomić Dužević 1885.)
Mariji Šurjak ž. Franje 1917.
Matija Dužević ud. Petra 1924.
17. veljače
Luka Roić pok. Stjepana 1917.
Toma Dužević pok. Kuzme 1949.
Otac Jordan Kuničić dominikanac 1974. preminuo u Zagrebu.
Tomislav Stančić pok. Antuna 2015.
Katica Dužević ud. Jurja 2017.
18. veljače
Jurj Posinković pok. Tadije 1941.
Katarina Roić ud. Jakova 1991.
19. veljače
Margarita Milatić žena Ivana 1916.
Kata Kuničić pok. Tome 1945. preminula u Starom Gradu.
Luka Dužević pok. Stjepana 1956.
Jakov Pavičić pok. Jurja 1996. preminuo u Zagrebu.
Dobrenka Tudor rođ. Kuničić 2011. preminula u Hvaru.
Božica Roić 2015.
20. veljače
Bena Radonić ud. Šimuna 1959.
Pavao Posinković pok. Tome 1956. preminuo u Argentini.
Ivan Kuničić pok. Šimuna 1982.
Marinko Radonić pok. Josipa 2002.
Luka Šurjak Tome 2009.
Ante Vidović 2015.
21. veljače
(Margarita Moškatelo ud. Nikole 1911.)
Anta Dužević ud. Jurja 1917.
Toma Šurjak pok. Kuzme 1930. preminuo u Šibeniku
Velečasni don Juraj Petrić 1955. župnik u Dolu.
Kuzma Šurjak pok. Franje 1970.
Toma Sansović pok. Nikole 1982.
22. veljače
Stjepan Roić pok. Jurja 1926.
Stjepan Dužević Tome 1944. preminuo u bolnici kod Livna u Bosni
Nikola Sansović pok. Marina 1978.
Petar Dužević pok. Marina 2004.
23. veljače
(Marija Posinković žena Andrije 1901.)
(Kata Posinković kći Ivana 1907.)
Ursa Stančić ud. Mate 1923.
Ivan Šurjak pok. Fabijana 1938.
Dinka Kuničić ud. Franje 1944.
Marija Kuničić ud. Mate 1964.
Dužević Katica Bartula 1968.
Tado Posinković pok. Ivana 1984.
Mandalina Stančić žena Kuzme 2009.
24. veljače
(Jakov Dužević Marijan pok. Jurja 1890.)
(Tomas Muzgat pok. Stjepana 1894.)
(Matij Kuničić Jurja 1904.)
Luka Roić pok. Prošpera 1946. preminuo u Zagrebu
Juraj Pavičić pok. Jakova 1955.
Šima Kuničić ud. Josipa 1991.
Jakov Dužević pok. Jurja 2003.
Tomi Dužević pok. Marina 2017.
25. veljače
(Manda žena Petra Muzgata 1886.)
(Šima Šurjak ud. Kuzme 1913.)
Antica Moškatelo žena Kuzma 1927.
Toma Dužević pk. Jurja 1952.
File Vranković 2019.
26. veljače
(Kata Sansević žena Šimuna 1904.)
(Jure Radonić pk. Mate 1905.)
(Dora Stančić žena Jakova 1909.)
Petar Dužević pok. Bartula 1917.
Elena Pavičić pok. Ivana 1921.
Mandica Moškatelo ud. Kuzme 1971.
Ivan Roić pok. Stjepana 1976.
Veselka Dužević ud. Ivana 1993.
Mate Franković pok. Luke 2001.
27. veljače
Lucija Pavlović pok. Marina 1930.
Ivan Dužević pok. Jurja 1939.
Šima Stančić žena Fabijana 1945.
Dobra Kuničić žena Marka 1951.
Šimun Radonić pok. Fabijana 1978. preminuo u Solinu.
Andrija Pavičić pok. Marka 2007. preminuo u Americi.
28. veljače
Ivan Pavlović pok. Tadije 1953.
Marica Kuničić ud. Šimuna 1964.
Klara Pavlović ud. Pavla 2015. preminula u Zagrebu.
29. veljače
Dr. Marinko Stančić 2000.