Mario Radonić na 8. Puhijadi (8.8.’15.) prezentira napinjonje ploča za puhe na stari dolski način:

Autor: Nikola Roić