Akcija Pjover

Udruga Tartajun u akciji čišćenja Pjovera u Dolu Sv. Ane, 25.10.'08.

Akcija Vir

Udruga Tartajun u akciji čišćenja izvora potoka Vir u Dolu Sv. Marije, 23.2.'08.