Skodnji doni

/Skodnji doni
Skodnji doni2019-10-07T00:23:22+02:00

Skodnji don u dolskoj župi je dan kada se posebno sjećamo naših dragih pokojnika. Svake nedjelje na svetoj misi u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela čitaju se imena župljana koji su umrli kroz zadnjih 100 godina na datume iz nadolazećeg tjedna.

Siječanj

1. siječnja - 31. siječnja

1.siječnja
(Mande ž. Fabiana Šurjak		1888.)
Margarita ud. Jakova Dužević- Marijan	1915.
Dobra ud. Marina Roić			1937.
Jaka ud. Tome Moškatelo			1937.
Lukra ud. Marina- Tomasa Dužević	1951.
Ivan Pavlović umro u Splitu		1978.
Pavao Dužević pok. Luke			1986. preminuo u Americi
Jakica Sansović ud. Jurja		1987. preminula u Splitu
2.siječnja
(Anta ž. Antuna Sanseovića		1896.)
(Matij Sanseović pk. Jakova		1914.)
Franjo Kuničić pk. Stjepana		1941.
Antica ž. Antuna Moškatelo		1942.
Stjepan Stančić pok. Luke		1987.
Antun Moškatelo pok. Ivana 		1997. preminuo u Parizu                    
3. siječnja
Margarita ud. Antuna Dužević		1930.
Anta ud. Stjepana Roić			1932.
Marija ud. Mate Milatić            	poginuli prilikom
Fabijan Carić pk. Luke   		1943. 	paljenja Dola
Anta ž. Jurja Roić               od talijanskih
Mate Roić pok. Luke               fašista
Toma Posinković pk. Ante 		1965. 	poginuo od groma                      
Mate Dužević pk. Tome			1981.
4. siječnja
(Matija ud. Tadije Posinković 		1901.)
Marin Dužević-Marijan pk. Nikole	1930.
5. siječnja
Nikola Kuničić pk. Antuna		1944.
Margarita Stančić ud. Luke		1980.
Petar Jašić pok. Andrije 		2001. poginuo na brodu uz obalu Italije          
Tonka Posinković ud. Antuna 		2002. preminula u Zagrebu              
Šime Dužević pok. Mate			2009.
6. siječnja
Anta Dužević pok. Ivana			1922.
Marija ž. Ivana Posinković		1926.
Kata Posinković pk. Andrije 		1949. preminula u Splitu                
Luka Moškatelo pok. Alviža		1951.
Šimun Moškatelo pk. Tadije		1954.
Kata Dužević (baba) ud. Jurja		1966.
7. siječnja
(Jakov Petrić Glavinić			1881.)
(Antun Šurjak pk. Luke			1911.)
(Lukra ud. Matija Radonić		1912.)
Tereza Šurjak pk. Kuzme			1944.
Marko Kuničić				1964.
Marijeta Roić pk. Luke			1967.
Ivan Moškatelo pk. Marka		1973.
Margarita Moškatelo ud. Ante		1968.
Vjekoslav (Tado) Radonić		2014.
8. siječnja
Mate Franković				1918.
9. siječnja
Antun Kuničić pok. Jurja		1996.
Antonij Roić pok. Filipa		1997.
10. siječnja
Toma Dužević-Marijan pok. Ivana		1956.
Marija Dužević ž. Tome			1966.
Tonica Dužević ž. Jurja			1979.
Mandalina Posinković ž. Mate		1996.
11. siječnja
Ivan Moškatelo pk. Petra		1923. preminuo u Americi              
Marija ud. Nikola Dužević		1929.
Anta Dužević ž. Antuna			1956.
Lucija Radonić pk. Luke			1958.
12. siječnja 
(Margarita Kuničić kći Frane		1913.)
Marija Moškatelo ž. Tadije		1940.
Kata Stančić ud. Tome			1969.
Kuzma Moškatelo pk. Stjepana		1967.
Luka Stančić- Glavinić			1976.
Bona Kuničić ud. Fabijana		1983.
13. siječnja
Anta Sansović ž. Antuna			1919.
Ivan Sansović pk. Tadije 		1939. preminuo u Americi                
Fabijan Stančić pk. Marina		1955.
Perka Dužević ud. Nikole		1967.
Šimun Dužević pk. Ante 		1977. preminuo u Argentini            
Antica Miloš pok. Ivana			1989.
Vlatka Stančić ž. Tomislava 		2010. preminula u Splitu 
14. siječnja
(Nikola Dužević pk. Jurja		1886.)
(Lucija Kuničić ud. Ivana 		1900.)
Stipan Moškatelo pk. Kuzme		1942.
Kata Roić ud. Mihovila			1987.
15. siječnja
Matij Stančić-Mikoletić 		1914. preminuo u Mostaru                 
Manda Radonić ud. Luke			1929.
Vica Dužević ud. Andrije		1947.
Ivo Kuničić Posinković 			2001. preminuo u Njemačkoj pokopan u Dolu.                
16. siječnja
(Marija Sanseović pk. Antuna		1910.)
Marin Pavlović pok. Ivana		1954.
Borta Franković ud. Luke		1957.
17. siječnja
Marija Stančić ž. Antuna		1931.
Fabijan Šurjak pok. Ivana		1978.
Vinka Dulčić ud. Marina			1998.
Perica Šurjak ud. Radeta 		2008.
Domina Plančić rođ. Stančić		2010.
18. siječnja
(Doma Stančić ž. Jerka			1880)
(Antonij Stančić pk. Marina		1888.)
(Stjepan Carić				1901.)
Marija Milatić Ivana			1918.
Šima Roić ud. Ivana			1919.
Juraj Moškatelo pk. Nikole		1928.
Dinka Stančić ud. Kuzme			1930.
Kata Kuničić ž. Ivana			1951.
Ana Moškatelo ud. Šimuna		1988.
Kuzma Pavlović				2009.
19. siječnja
Margarita Dužević ž. Antuna		1924.
Elena Dužević ž. Vicka			1925.
Luka Roić pk. Jakova			1927.
20. siječnja
(Nikola Sanseović pk. Jurja		1901.)
Antun Dužević Ivana 			1917. preminuo u Brodu na Savi             
Borta Dužević ž. Tomasa 		1922. umrla u Americi                 
Matij Radonić pk. Josipa		1939.
Bena Posinković				1976.
Domina Sansović ud. Franković 		1982. preminula u Argentini     
Frane Kuničić pk. Marka			1993. 
21. siječnja
(Kata Dužević ud. Antuna		1891.)
(Alviž Muzgat				1905.)
Kata Sanseović žena Tome		1978.
Marin Kuničić pok. Šimuna		1981. preminuo u Zagrebu.
22. siječnja
Marija Šurjak ud. Antuna		1937.
Doma Dužević ud. Ivana			1960.
23.siječnja
(Kata Jakova Muzgata			1892.)
(Bena Stančić žena Tadije		1901.)
Manda Roić ud. Prošpera			1925.
Katina Vranković Viska			1937.
Tatjana Posinković žena Ivota		1999.
24. siječnja
(Vica Dužević pok. Jurja		1886.)
(Marin Roić pok. Stjepana		1911.)
Jakov Vranković pok. Jakova		1938.
Marija Dužević ud. Ivana		2001. preminula u Splitu.
25. siječnja
/
26. siječnja
Matij Kuničić pok. Ante			1916.
Matij Milatić pok. Jakova		1935.
Šimun Radonić pok. Mate			1958.
Marija Veselić rođ. Radonić		1982.
Stipe Carić pok. Fabijana		1994.
Luka Dužević pok. Tome			2000.
27. siječnja
(Ivan Stančić				1888.)
Tadija Stančić pok. Jakova		1933.
Jerko Šurjak pok. Fabijana		2006.
28. siječnja
(Luka Dužević pok. Frane 		1907.)
(Jakov Stančić pok. Jerića 		1912.)
Stipan Roić pok. Luke			1940. preminuo u Splitu.
Stipan Moškatelo pok. Tome		1942.
29. siječnja
(Manda Radonić ud. Marina		1908.)
Lucija Dužević ud. Franje		1926.
Marija Posinković žena Jurja		1937.
Kata Roić ud. Luke			1949.
Marija Dužević ud. Franje		1973.
Doma Dužević ud. Ante			1974.
Matij Šurjak				1975.
Andrija Dužević pok. Frane		1977. preminuo u Americi.
30. siječnja
(Vica Moškatelo žena Ivana		1907.)
(Manda Kuničić ud. Jurja		1910.)
Marin Radonić pok. Marina		1953.
Ljubo Posinković pok. Franje		2008.
31. siječnja
(Elena Pavičić Jakova			1905.)
(Antun Stančić				1908.)
Otac Petar Moškatelo dominikanac	1933. preminuo u Dubrovniku.
Marija Dužević pok. Tome		1940.
Lucija Šurjak ud. Jerka			1954.
Marija Radonić pok. Ivana		1960.
Slavica Pavičić žena Jakova		1985. preminula u Zagrebu
Ivo Plenković				2000.

Veljača

1. veljače - 29. veljače

1. veljače
(Marija Tomasa Muzgata			1889)
(Petar Muzgat				1896.)
Mihovil Sanseović			1916.
Ivan Roić pok. Šimuna			1916. poginuo na Soči.
Mira Posinković žena Antuna		1949.
Ivan Dužević pok. Marina		1977. preminuo u Americi
Ante Stančić pok. Ivana			1984. preminuo u Starom Gradu
Antun Šurjak pok. Luke			2005.
2. veljače
Juraj Stančić Ivana			1926. preminuo u Americi.
Lucija Stančić žena Matija		1927. preminula u Mostaru.
Kata posinković žena Jerka		1944.
Ivan Dužević pok. Marina		1977. preminuo u Argentini.
3. veljače
(Elena Carić ud. Fabijana		1909.)
Perina Kuničić ud. Antuna		1953.
4.veljače
(Matij Stančić pok. Ivana		1912.)
Šima Stančić  žena Jakova		1915.
Vica Sansević   pok. Antuna		1922.
5. veljače
(Fabijan Šurjak				1890.)
Marin Dužević  pok. Petra		1962.
Ljubica Pavičić				2011.
6. veljače
(Marija Stančić žena Nikole		1904.)
Jakov Roić   pok. Luke		1992.
Ante Radonić  pok. Šimuna		2003.
7. veljače
(Antun Dužević				1888.)
(Luka Sansević				1894.)
Nikola Moškatelo  pok. Luke		1968.
Dr. Frane Stančić			1968. preminuo u Banjoj Luci
Vica Dužević  ud. Jurja		1971.
Luka Roić pok. Luke			1980.   
8. velječe
(Kata Dužević Tomasa			1884.)
9. veljače
Luka Roić pok. Stjepana			1928.
Matija Vranković ud. Ivana		1939.
10. veljače
(Anta Posinković  žena Luke		1901.)
Mate Posinković Šimuna			1945. preminuo u Zagrebu.
Mandina Lučić ud. Lovre			1964.
Juraj Sansović pok. Marina		1966.
Tonica Dužević žena Jurja		1979.
Dobra Moškatelo				1984. San Pedro, California
11. veljače
Mate Kuničić pk. Ante			1945.
Perina Berković ž. Dominka		1950.
Ivan Moškatelo pk. Jurja		1961. preminuo u Americi.
Ivan Dužević pk. Tome			1966. preminuo u Splitu.
Antun Sansović pok. Tome		1991.
12. veljače
Dinka Stančić kći Matija		1927. preminula u Mostaru.
Marija Kuničić ud. Marina		2005. preminula u Zagrebu.
13. veljače
Tomas Duževića pok. Marina		1895.
Šima Pavlović pok. Marina		1964.
Marko Pavičić Antuna			2000.
Desanka Roić ud Luke			2014.
14. veljače
(Luka Sanseović pok. Jurja		1886.)
Andrija Dužević pok. Jurja		1933.
Marko Moškatelo pok. Alviža		1940.
Tadija Moškatelo pok. Nikole		1944.
Mandina Kuničić ud. Josipa		1954.
Ana Moškatelo ud. Tadije		2003.
15. veljače
Lucija Roić pok. Ivana			1967.
Margarita Sansović ž. Nikole		1968.
Marin Radonić pok. Fabijana		1989.
Jerko Posinković pok. Jakova		2014. preminuo u Starom Gradu.
16. veljače
(Tomić Dužević				1885.) 
Mariji Šurjak ž. Franje			1917.
Matija Dužević ud. Petra		1924.
17. veljače
Luka Roić pok. Stjepana			1917.
Toma Dužević pok. Kuzme			1949.               
18. veljače
Jurj Posinković  pok. Tadije		1941.
Katarina Roić ud. Jakova		1991.
19. veljače
Margarita Milatić žena Ivana		1916.
Kata Kuničić pok. Tome			1945. preminula u Starom Gradu.
Luka Dužević pok. Stjepana		1956.
Jakov Pavičić pok. Jurja		1996. preminuo u Zagrebu.
Dobrenka Tudor rođ. Kuničić		2011. preminula u Hvaru.
20. veljače
Bena Radonić ud. Šimuna			1959.
Pavao Posinković pok. Tome		1956. preminuo u Argentini.
Ivan Kuničić pok. Šimuna		1982.
Marinko Radonić pok. Josipa		2002.
Luka Šurjak Tome			2009.
21. veljače
(Margarita Moškatelo ud. Nikole	1911.)
Anta Dužević  ud. Jurja		1917.
Toma Šurjak pok. Kuzme			1930. preminuo u Šibeniku
Velečasni don Juraj Petrić		1955. župnik u Dolu.
Kuzma Šurjak pok. Franje		1970.
Toma Sansović pok. Nikole		1982.
22. veljače
Stjepan Roić pok. Jurja			1926.
Stjepan Dužević Tome			1944. preminuo u bolnici kod Livna u Bosni
Nikola Sansović pok. Marina		1978.
Petar Dužević pok. Marina		2004.
23. veljače
(Marija Posinković žena Andrije		1901.)
(Kata Posinković kći Ivana		1907.)
Ursa Stančić ud. Mate			1923.
Ivan Šurjak pok. Fabijana		1938.
Dinka Kuničić ud. Franje		1944.
Marija Kuničić ud. Mate			1964.
Dužević Katica Bartula			1968.
Tado Posinković pok. Ivana		1984.
Mandalina Stančić žena Kuzme		2009.
24. veljače
(Jakov Dužević Marijan pok. Jurja	1890.)
(Tomas Muzgat pok. Stjepana		1894.)
(Matij Kuničić Jurja			1904.)
Luka Roić pok. Prošpera			1946. preminuo u Zagrebu
Juraj Pavičić pok. Jakova		1955.
Šima Kuničić ud. Josipa			1991.
Jakov Dužević  pok. Jurja		2003.
25. veljače
(Manda žena Petra Muzgata		1886.)
(Šima Šurjak ud. Kuzme			1913.)
Antica Moškatelo žena Kuzma		1927.
Toma Dužević pk. Jurja			1952.
26. veljače
(Kata Sansević žena Šimuna		1904.)
(Jure Radonić pk. Mate			1905.)
(Dora Stančić žena Jakova		1909.)
Petar Dužević pok. Bartula		1917.
Elena Pavičić pok. Ivana		1921.
Mandica Moškatelo ud. Kuzme		1971.
Ivan Roić pok. Stjepana			1976.
Veselka Dužević ud. Ivana		1993.
Mate Franković pok. Luke		2001.
27. veljače
Lucija Pavlović pok. Marina		1930.
Ivan Dužević pok. Jurja			1939.
Šima Stančić žena Fabijana		1945.
Dobra Kuničić žena Marka		1951.
Šimun Radonić pok. Fabijana		1978. preminuo u Solinu.
Andrija Pavičić pok. Marka		2007. preminuo u Americi.
28. veljače
Ivan Pavlović pok. Tadije		1953.
Marica Kuničić ud. Šimuna		1964.
29. veljače
Dr. Marinko Stančić			2000.

Ožujak

1. ožujka - 31. ožujka


1.ožujka
Katica Kuničić žena Šimeta		1983.
2.ožujka
Doma Stančić pok. Nikole		1941.
Ivan Milatić pok. Ivana			1969.
Ivan Posinković-Kuničić pok. Ivana	1985.
3. ožujka
Ivan Posinković pok. Jurja		1920.
Dr. Jakov Vranković			1933. preminuo u Splitu.
Vicenca Carić				1962. preminula u Argentini.
Jerko Kuničić				1971. preminuo u Zagrebu.
Bena Carić žena Jakova			1989.
Lucija Dužević ud. Slavota		2001.
4. ožujka
Nikola Dužević Kuzme			1931.
Vlade Radonić Šimuna			1934.
Luka Stančić pok. Jakova		1974.
Stjepan Kuničić pok. Franje		1983.
Šima Roić ud. Mate			1984. preminula u Splitu.
5. ožujka
Jakov Vranković pok. Filipa		1917.
Antica Radonić  ud. Jakova		1984. preminula u Splitu.
Marica Kuničić ud. Stjepana		1999.
Jakica Moškatelo ud. Jurja		2000.
6. ožujka
Margarita Dužević ud. Luke		1934.
Đermina Dužević žena Pavla		1961. preminula u Americi.
Perina Sansović pok. Antuna		1964.
Toma Radonić pok. Mate			1988.
Vicko Dužević pok. Ivana		1970.
Ivan Kuničić pok. Fabijana		2003.
7. ožujka
Jakov Stančić pok. Nikole		1937. preminuo u Argentini.
Antun Ševelj pok. Petra			1968.
Katica Posinković ud. Marka		2003. preminula u Zagrebu.
8. ožujka
Ivo Šurjak pok. Luke			1972.
Cecilija Šurjak ud. Ivana		2003.
Dina Dužević ud. Ivana			2004.
9. ožujka
Vicko Berković pok. Dinka		1950.
10. ožujka
/
11. ožujka
Ana Radonić pok. Marina			1913.
12. ožujka
Dora Sansović pok. Mihovila		1953.
Kata Moškatelo ud. Ivana		1954.
Kata Dužević ud. Jurja			1978.
Tado Stančić pok. Marina		1988.
Domina Moškatelo pok. Vicka		1993.
13. ožujka
Jaka Posinković				1913.
Juraj Dužević Stipana			1916. poginuo u ratu.
Anta Dužević žena Ivana			1925.
Ivan Vranković pok. Jurja		1934.
Petar Moškatelo pok. Nikole		2005.
14. ožujka 
Mate Sansović pok. Marina		1969.
15. ožujka
Juraj Moškatelo Tome			1916.
Toma Stančić pok. Josipa		1954.
Perina Moškatelo ud. Nikole		1970.
Marija Posinković ud. Luke		1979.
16. ožujka
Jakov Vranković Jakova			1934.
Andrija Posinković pok. Luke		1944.
Nikola Miloš				1970. preminuo u Argentini.
Marica Posinković pok. Ivana		1985.
17. ožujka
Anta Dužević ud. Marina			1944.
Ana Stančić žena Tome			1932.
Mandina Posinković ud. Luke		1939.
Lucija Dužević Marijan ud. Jurja	1943.
18. ožujka
Andrija Posinković pok. Antuna		1935.
Barica Pavičić ud. Marka		1966.
Antun Dužević pok. Tome			1986.	preminuo u Starome Gradu.
Margarita Šurjak pok. Mate		2004.
19. ožujka
Ivan Dužević pok. Jurja		1925.
Manda Moškatelo  žena Stipana		1927.
Šimun Sansović pok. Jurja		1929.
Juraj Dužević pok. Tome			1962.
Perina Moškatelo žena Vicka		1969.
Kuzma Sansović pok. Antuna		1978.
Jakov Radonić pok. Mate			1987.	preminuo u Argentini.
20. ožujka
Mate Kuničić pok. Šimuna		1948.
Katina Roić pok. Jurja			1956.	preminula u Zagrebu.
21. ožujka
Marija Kuničić ud. Mate			1917.
Ivan Stančić pok. Kuzme			1943.       
Luka Pavičić Ivana			1948.	preminuo u Šibeniku, pokopan u Dolu.
Antica Posinković ud. Ivana		1964.
Josip Kuničić				1956.
Juraj Moškatelo pok. Antuna		1978.
22. ožujka
Perka Vranković, žena Jurja	 	1919.
Tadija Posinković pok. Ivana		1946.
Frane Roić pok. Luke			2009.
Marin Pavičić pok. Roka			2010.
23. ožujka
Ivan Šurjak pok. Frane			1913.
Anta Posinković  ž. Pavla		1913.	preminula u Americi.
Marija Sansević ud. Jurja		1922.
Pavao Moškatelo pok. Mate 		1944
Andrija Dužević pok. Jurja		1992. 	preminuo u Splitu.
24. ožujka
Rakela Moškatelo ud. Jurja		1924.
Antun Dužević pok. Tome			1925.
Stipan Moškatelo Nikole			1946. poginuo u Pazinu, pokopan u Dolu 8.11.1947.
Tomislav Moškatelo Jurja		2005.
Krasna Vranković			2011.
25. ožujka 
Anita Pavlović ž. Tadije 		1934.
Franka Moškatelo ud. Ivana		1975.
26. ožujka
Ivan Moškatelo pk. Luke			1978. preminuo u Argentini
Marija Dužević ž. Stipana 		1925.
Antun Moškatelo pk. Ivana		1927.
Manda Pavlović ud. Ivana		1944.
Bijena Šurjak ud. Ivana			1993.
Miljenka Moškatelo ud. Ivana		1989. preminula u Starom Gradu.
Vinka Šurjak žena Šime			2010.
27. ožujka
Ante Kuničić pk. Ivana			1927.
Toma Dužević pk. Ivana			1959.
Toma Moškatelo pk. Stjepana		1973.
28. ožujka
Kuzma Šurjak Mate			1964. preminuo u Šibeniku.
Teo Sansević pok. Kuzme			1993. preminuo u Splitu.
Nikola Sanseović pok. Jurja		1997. 
29.ožujka
Frane Šurjak pok. Ivana			1913.
Kata Dužević ud. Jurja			1914.
Nikola Moškatelo pok. Ivana		1964.
30. ožujka
/
31. ožujka
Mihovil Roić pk.Luke			1943.
Luca Dužević				1956.
Manda Kuničić ud. Marka			1960.

Skodnji doni 1.4. – 7.4.

1.-7. travnja

1.travnja
Ursa Sansović ž. Tadije		1929.
Juraj Moškatelo pk. Tadije		1955.
Bartul Pavičić pk. Jurja		1966.
Anta Carić   ž. Fabijana		1975.
2. travnja
Ivan Posinković  pk. Tadije		1916.
Anta Moškatelo pk. Alviža		1950.
Don Ivan Kuničić kanonik		1953. preminuo u Hvaru.
Margarita Stančić Glavinić pok. Jurja	1955.
3. travnja
/
4. travnja
Bena Dužević ž. Kuzme			1927.
Lena Ponsinković  Kuničić		1998.
Vesna Radonić žena Marinka		2010.
5. travnja
Ivan Dužević pk. Antuna			1927.
Mate Dužević pk. Šimuna			1973.
Marin Dužević				1984.
Dinka Miloš pk. Ivana			1998.
Neti Posinković				2011. preminula u Zagrebu.
6. travnja
Vica Posinković ž. Ivana		1915.
Ana Dužević ud. Antuna			1998. preminula u Splitu.
7. travnja
Ana Žarko ud. Pavla			1936.
Luka Posinković  pk. Antuna		1936.
Šandor Vranković pk. Filipa		1944. preminuo u Dubrovniku.
Lucija Roić  ud. Marinka		2009.

Skodnji doni 8.4. – 14.4.

8. - 14. travnja

8. travnja
Ivan Posinković pk. Jerka		1936.
Toma Kuničić pk. Marina			1956. preminuo u Argentini.
Marija Miloš ud. Dominiković		1963.
Frane Pavlović pk. Mate			1983.
9. travnja
Marin Pavlović pk. Tadije		1935. preminuo u Americi.
Jakov Stančić- Glavinić			1963.
10. travnja
Stjepan Dužević pk. Jurja		1923. preminuo u Americi
Manda Stančić ud. Marina		1929.
Tadija Pavlović pk. Marina		1934. preminuo u Americi
Cvita Pavičić ud. Roka			1980.
Vica Roić ud. Dužević			1982. preminula na Novom Zelandu
11. travnja
Frane Dužević pk. Marina		2001.
12. travnja
Juraj Kuničić pk. Frane			1940.
Nikola Posinković, učitelj		1948. preminuo u Starom Gradu
Ivan Radonić pk. Šimuna		1979.
Velečasni don Ivan Moškatelo		1980. umirovljeni svećenik u Dolu.
Juraj Dužević pk. Marina		1984.
Margarita Pavičić ud. Ivana		1991.
13. travnja
/
14. travnja
Ante Moškatelo Luke			1939.
Luka Carić pk. Stjepana			1976. preminuo u Kaliforniji.

Skodnji doni 15.4. – 21.4.

15. - 21. travnja


15. travnja
Lukra Dužević ud. Luke			1965.
16. travnja
Mate Šurjak pk. Ivana			1951.
Luka Stančić pk. Ivana			1969.
Josip radonić pk. Mate			1973.
Pavica Švorinić rođ. Moškatelo		2005. preminula na Silbi.
17. travnja
Margarita Roić				1967. preminula u Splitu.
Anta Radonić ud. Josipa			1977.
Raklelina Dužević Marijan ud. Tome	1992.
Vojko Roić				2004. preminuo na Novom Zelandu.
18. travanj
Manda Franković ud. Mate		1919.
Gervaržijo Roić pk. Marina		1964.
Stipe Roić pk. Antuna			2000. preminuo u Splitu.
19.travnja
Manda Šurjak ud. Antuna			1928.
Mira Moškatelo ž. Jurja			1943.
Vida Pavlović  ud. Jurja		1974.
Lucija Moškatelo ž. Ivana		1979.
Katica Roić    ud. Luke		2005.
20. travnja
Lucija Šurjak ž. Ivana			1930.
Željka Kuničić Posinković žena Lučija	2011.
21.travnja
Mira Šurjak ud. Ivana			1927.
Lucija Šurjak pk. Ante			1950.
Fra Augustin Pavlović, dominikanac	2004. preminuo u Zagrebu.

Skodnji doni 22.4. – 28.4.

22.-28. travnja
 
22. travnja
/
23.travnja
Frane Kuničić pk. Matija		1915.
Marko Kuničić pk. Mate			1935.
Kuzma Miloš pk. Jurja			1938. preminuo na parobrodu iz Amerike u Europu<
Luka Stančić pk. Marina			1948. preminuo u Argentini.
24. travnja
Mate Carić pk. Stjepana			1958. preminuo u Kaliforniji.
Juraj Kuničić				1941.
Marija Moškatelo			1979. preminula u Americi.
Prof. Kuzma Moškatelo pk. Luke		1993. preminuo u Rijeci.
25. travnja
/
26. travnja
Ivan Kuničić pk. Matija			1945. preminuo u Argentini.
Kata Sansović ud. Ante			1957.
Ursa Radonić ud. Tome			2002.
Nedija Pavlović ud. Ivana		2007.
Katica Dužević rođ. Stančić Glavinić	2010. preminula u Zagrebu.
27. travnja
Ivan Radonić pk. Josipa			1919.
Kata Miloš ž. Kuzme			1939.
Kata Stančić ud. Josipa			1979.
Dobrila Sansović ud. Antuna		2008.
28. travnja
Toma Dužević pk. Petra			1952.
Dinka (Menigina) Vranković ud. Filipa	1969.
Juraj Miloš pk. Ivana			1972.
Toma Moškatelo pk. Tadije		1986.
Vinka Jakas rođ. Moškatelo		1992. preminula u San Pedru.

Skodnji doni 29.4. – 5.5.

29. travnja - 5. svibnja


29. travnja
Lukra Pavlović ud. Marina		1969.
30. travnja
Luka Radonić pok. Josipa		1923.
Stjepan Sansović pok. Mihovila 		1924.
Josip Stančić Tomasa			1945. poginuo u ratu kod Lipika.
Mandina Roić ud. Gervažija		1980.
Mladenka Stančić ž. Nikole		1994.
Juraj Moscatello pok. Jurja		2002.
1.svibnja
Nikola Dužević pok. Jurja		1917. poginuo kod Peći (Kosovo).
Margarita Gvozdanović			1982. preminula u Zagrebu, pokopana u Dolu.
2. svibnja
Dinka Pavičić ž. Jakova			1921.
3. svibnja
Šima Pavlović ud. Matija		1968.
4. svibnja
Jakov Moškatelo Stipana			1910.
Lucija Kuničić ud. Tome			1911.
Kuzma Dužević pok. Nikole		1936.
Mate Radonić Josipa			1945. poginuo u Istri.
Marin Roić pok. Luke			2000.
5. svibnja
Marija Dužević ud. Luke			1917.
Margarita Sansović Antuna		1921.
Margarita Dužević ud. Tome		1965.
Luka Moškatelo pk. Ante			1979. preminuo u Argentini.
Rita Kuničić ud. Marina			1988.
Kata Sansović ud. Tome			1989.

Skodnji doni 6.5. – 12.5.

6. - 12. svibnja


6. svibnja
Perina Stančić pk. Kuzme		1930.
Juraj Dužević Andrije			1999.
7. svibnja
Antun Posinković Luke			1919.
Kata Kuničić ž. Ivana			1927. preminula u Zagrebu.
Jakov Radonić pk. Luke			1976.
Doma Dužević ud. Tome			1989. 
Ivan Dužević pk. Luke			1983.
8. svibnja
Prošper Stančić pk. Josipa		1939.
9. svibnja
Ivan Posinković pk. Ivana		1916. potopljen s parobrodom Dubrovnik kod Sućurja.
Juraj Roić pk. Luke			1948.
Vicko Moškatelo pk. Jurja		1983.
10.svibnja
Perina Dužević ud. Tome			1926.
Jakov Stančić Luke			1944. poginuo u ratu.
Toma Dužević  Jurja			1944. poginuo u ratu.
Ivan Stančić pk. Ivana			1980.
Kata Stančić Glavinić ud. Luke		1990.
11.svibnja
Marija Ševelj Antuna			1934.
Marija Sansović pk. Šimuna		1948.
Dr. Juraj Roić pk. Prošpera		1950. preminuo u Starom Gradu.
Marija Vranković ud. Jakova		1967.
Vinka Stančić pok. Luke			2003.
12. svibnja
Mate Sansović Antuna			1936. preminuo u Americi.
Bena Kuničić ud. Tome			1937.
Ivan Milatić sin Ivana			1945. poginuo u ratu.
Doma Šurjak ud. Frane			1948.
Vicko Posinković pk. Tome		1969.
Fanica Pavičić ud. Tadije		1987.

Skodnji doni 13.5. – 19.5.

13. - 19. svibnja

13. svibnja
Jakov Radonić pk. Tome			1919.
Franjo Kuničić pk. Antuna		1935.
Luka Roić pk. Marina			1950.
Margarita Carić ud. Ante		1962.
14. svibnja
Juraj Pavlović pk. Matija		1934.
Luka Posinković Tome			1933.
Lucija Šurjak ud. Mate			2007.
15. svibnja
Pavle Moškatelo Jurja			1918. poginuo u Aradu, Rumunjska.
Antun Šurjak pk. Ivana			1920.
Elena Posinković ud. Mate		1930.
Ivan Posinković  pk. Ivana		1939.
Marija Stančić ud. Antuna		1976.
16. svibnja
Jula Dužević ud. Tome			1914.
Tadija Ševelj				1943. poginuo u ratu u Bosni
Ivo Roić pk. Luke			1998.
17. svibnja
Dobra Miloš ud. Ivana			1945.
Tadija Radonić pk. Mate			2004.
18.svibnja
Marija Roić ž. Luke			1910.
Luka Roić pk. Luke			1943.
Tado Radonić pk. Fabijana		1975.
Antonij Roić pk. Ivana			1977.
Matija Dužević ž. Luke			1999.
Milivoj Vranković pk. Filipa		2000.
19.svibnja
Dobra Moškatelo ud. Luke		1952.
Frane Šurjak pk. Ivana			1957. preminuo u Kaliforniji.
Mate Šurjak pk. Kuzme			1997.
Jakov Dužević pk. Jurja		2009.
Jakov Pavičić pk. Tadije		2009.