Skodnji don u dolskoj župi je dan kada se posebno sjećamo naših dragih pokojnika. Svake nedjelje na svetoj misi u župnoj crkvi sv. Mihovila Arkanđela čitaju se imena župljana koji su umrli kroz zadnjih 100 godina na datume iz nadolazećeg tjedna.

Na stranicama Tartajuna nastojat ćemo stalo ažurirati imena pokojnika, s time da ćemo ostavljati i one skodnje done starije od 100 godina.

Siječanj

1.siječnja
(Mande ž. Fabiana Šurjak 1888.)
Margarita ud. Jakova Dužević- Marijan 1915.
Dobra ud. Marina Roić 1937.
Jaka ud. Tome Moškatelo 1937.
Lukra ud. Marina- Tomasa Dužević 1951.
Ivan Pavlović umro u Splitu 1978.
Pavao Dužević pok. Luke 1986. preminuo u Americi
Jakica Sansović ud. Jurja 1987. preminula u Splitu
Stjepko Posinković pok. Jurja 2013.
Juraj Roić 2015. preminuo u Splitu

2.siječnja
(Anta ž. Antuna Sanseovića 1896.)
(Matij Sanseović pk. Jakova 1914.)
Franjo Kuničić pk. Stjepana 1941.
Antica ž. Antuna Moškatelo 1942.
Stjepan Stančić pok. Luke 1987.
Antun Moškatelo pok. Ivana 1997. preminuo u Parizu

3. siječnja
Margarita ud. Antuna Dužević 1930.
Anta ud. Stjepana Roić 1932.
Marija ud. Mate Milatić poginuli prilikom
Fabijan Carić pk. Luke 1943. paljenja Dola
Anta ž. Jurja Roić od talijanskih
Mate Roić pok. Luke fašista
Toma Posinković pk. Ante 1965. poginuo od groma
Mate Dužević pk. Tome 1981.
Tomi Dužević pok. Ante 2016.

4. siječnja
(Matija ud. Tadije Posinković 1901.)
Marin Dužević-Marijan pk. Nikole 1930.

5. siječnja
Nikola Kuničić pk. Antuna 1944.
Margarita Stančić ud. Luke 1980.
Petar Jašić pok. Andrije 2001. poginuo na brodu uz obalu Italije pokopan u Dolu.
Tonka Posinković ud. Antuna 2002. preminula u Zagrebu
Šime Dužević pok. Mate 2009.

6. siječnja
Anta Dužević pok. Ivana 1922.
Marija ž. Ivana Posinković 1926.
Kata Posinković pk. Andrije 1949. preminula u Splitu
Luka Moškatelo pok. Alviža 1951.
Šimun Moškatelo pk. Tadije 1954.
Kata Dužević (baba) ud. Jurja 1966.

7. siječnja
(Jakov Petrić Glavinić (1881.)
(Antun Šurjak pk. Luke (1911.)
(Lukra ud. Matija Radonić (1912.)
Tereza Šurjak pk. Kuzme 1944.
Marko Kuničić 1964.
Marijeta Roić pk. Luke 1967.
Ivan Moškatelo pk. Marka 1973.
Margarita Moškatelo ud. Ante 1968.
Vjekoslav (Tado) Radonić 2014.
Lucija Karić rođ. Stančić 2015. preminula u Californiji

8. siječnja
Mate Franković 1918.
Magdalena Vranjican rođ. Moškatelo 2016.

9. siječnja
Antun Kuničić pok. Jurja 1996.
Antonij Roić pok. Filipa 1997.

10. siječnja
Toma Dužević-Marijan pok. Ivana 1956.
Marija Dužević ž. Tome 1966.
Tonica Dužević ž. Jurja 1979.
Mandalina Posinković ž. Mate 1996.

11. siječnja
Ivan Moškatelo pk. Petra 1923. preminuo u Americi
Marija ud. Nikola Dužević 1929.
Anta Dužević ž. Antuna 1956.
Lucija Radonić pk. Luke 1958.

12. siječnja
(Margarita Kuničić kći Frane (1913.)
Marija Moškatelo ž. Tadije 1940.
Kata Stančić ud. Tome 1969.
Kuzma Moškatelo pk. Stjepana 1967.
Luka Stančić- Glavinić 1976.
Bona Kuničić ud. Fabijana 1983.

13. siječnja
Anta Sansović ž. Antuna 1919.
Ivan Sansović pk. Tadije 1939. preminuo u Americi
Fabijan Stančić pk. Marina 1955.
Perka Dužević ud. Nikole 1967.
Šimun Dužević pk. Ante 1977. preminuo u Argentini
Antica Miloš pok. Ivana 1989.
Vlatka Stančić ž. Tomislava 2010. preminula u Splitu

14. siječnja
(Nikola Dužević pk. Jurja 1886.)
(Lucija Kuničić ud. Ivana 1900.)
Stipan Moškatelo pk. Kuzme 1942.
Kata Roić ud. Mihovila 1987.

15. siječnja
Matij Stančić-Mikoletić 1914. preminuo u Mostaru
Manda Radonić ud. Luke 1929.
Vica Dužević ud. Andrije 1947.
Ivo Kuničić Posinković 2001. preminuo u Njemačkoj pokopan u Dolu.

16. siječnja
(Marija Sanseović pk. Antuna 1910.)
Marin Pavlović pok. Ivana 1954.
Borta Franković ud. Luke 1957.

17. siječnja
Marija Stančić ž. Antuna 1931.
Fabijan Šurjak pok. Ivana 1978.
Vinka Dulčić ud. Marina 1998.
Perica Šurjak ud. Radeta 2008.
Domina Plančić rođ. Stančić 2010.

18. siječnja
(Doma Stančić ž. Jerka 1880)
(Antonij Stančić pk. Marina 1888.)
(Stjepan Carić 1901.)
Marija Milatić Ivana 1918.
Šima Roić ud. Ivana 1919.
Juraj Moškatelo pk. Nikole 1928.
Dinka Stančić ud. Kuzme 1930.
Kata Kuničić ž. Ivana 1951.
Ana Moškatelo ud. Šimuna 1988.
Kuzma Pavlović 2009.

19. siječnja
Margarita Dužević ž. Antuna 1924.
Elena Dužević ž. Vicka 1925.
Luka Roić pk. Jakova 1927.

20. siječnja
(Nikola Sanseović pk. Jurja 1901.)
Antun Dužević Ivana 1917. preminuo u Brodu na Savi
Borta Dužević ž. Tomasa 1922. umrla u Americi
Matij Radonić pk. Josipa 1939.
Bena Posinković 1976.
Domina Sansović ud. Franković 1982. preminula u Argentini
Frane Kuničić pk. Marka 1993.

21. siječnja
(Kata Dužević ud. Antuna 1891.)
(Alviž Muzgat 1905.)
Kata Sanseović žena Tome 1978.
Marin Kuničić pok. Šimuna 1981. preminuo u Zagrebu.
Katica Miloš ud. Jurja 2017. preminula u Starom Gradu

22. siječnja
Marija Šurjak ud. Antuna 1937.
Doma Dužević ud. Ivana 1960.

23.siječnja
(Kata Jakova Muzgata 1892.)
(Bena Stančić žena Tadije 1901.)
Manda Roić ud. Prošpera 1925.
Katina Vranković Viska 1937.
Tatjana Posinković žena Ivota 1999.
Lukrica Mandarić ud. Mirka 2014. preminula u Starom Gradu.

24. siječnja
(Vica Dužević pok. Jurja 1886.)
(Marin Roić pok. Stjepana 1911.)
Jakov Vranković pok. Jakova 1938.
Marija Dužević ud. Ivana 2001. preminula u Splitu.
25. siječnja
/
26. siječnja
Matij Kuničić pok. Ante (1916.)
Matij Milatić pok. Jakova 1935.
Šimun Radonić pok. Mate 1958.
Marija Veselić rođ. Radonić 1982.
Stipe Carić pok. Fabijana 1994.
Luka Dužević pok. Tome 2000.

27. siječnja
(Ivan Stančić 1888.)
Tadija Stančić pok. Jakova 1933.
Jerko Šurjak pok. Fabijana 2006.

28. siječnja
(Luka Dužević pok. Frane 1907.)
(Jakov Stančić pok. Jerića 1912.)
Stipan Roić pok. Luke 1940. preminuo u Splitu.
Stipan Moškatelo pok. Tome 1942.

29. siječnja
(Manda Radonić ud. Marina 1908.)
Lucija Dužević ud. Franje 1926.
Marija Posinković žena Jurja 1937.
Kata Roić ud. Luke 1949.
Marija Dužević ud. Franje 1973.
Doma Dužević ud. Ante 1974.
Matij Šurjak 1975.
Andrija Dužević pok. Frane 1977. preminuo u Americi.

30. siječnja
(Vica Moškatelo žena Ivana 1907.)
(Manda Kuničić ud. Jurja 1910.)
Marin Radonić pok. Marina 1953.
Ljubo Posinković pok. Franje 2008.

31. siječnja
(Elena Pavičić Jakova 1905.)
(Antun Stančić 1908.)
Otac Petar Moškatelo dominikanac 1933. preminuo u Dubrovniku.
Marija Dužević pok. Tome 1940.
Lucija Šurjak ud. Jerka 1954.
Marija Radonić pok. Ivana 1960.
Slavica Pavičić žena Jakova 1985. preminula u Zagrebu
Ivo Plenković 2000.

Veljača

1. veljače
(Marija Tomasa Muzgata 1889)
(Petar Muzgat 1896.)
Mihovil Sanseović 1916.
Ivan Roić pok. Šimuna 1916. poginuo na Soči.
Mira Posinković žena Antuna 1949.
Ivan Dužević pok. Marina 1977. preminuo u Americi
Ante Stančić pok. Ivana 1984. preminuo u Starom Gradu
Antun Šurjak pok. Luke 2005.

2. veljače
Juraj Stančić Ivana 1926. preminuo u Americi.
Lucija Stančić žena Matija 1927. preminula u Mostaru.
Kata posinković žena Jerka 1944.
Ivan Dužević pok. Marina 1977. preminuo u Argentini.

3. veljače
(Elena Carić ud. Fabijana 1909.)
Perina Kuničić ud. Antuna 1953.

4.veljače
(Matij Stančić pok. Ivana 1912.)
Šima Stančić žena Jakova 1915.
Vica Sansević pok. Antuna 1922.

5. veljače
(Fabijan Šurjak 1890.)
Marin Dužević pok. Petra 1962.
Ljubica Pavičić 2011.
Marija Moškatelo ud. Tome 2015.

6. veljače
(Marija Stančić žena Nikole 1904.)
Jakov Roić pok. Luke 1992.
Ante Radonić pok. Šimuna 2003.

7. veljače
(Antun Dužević 1888.)
(Luka Sansević 1894.)
Nikola Moškatelo pok. Luke 1968.
Dr. Frane Stančić 1968. preminuo u Banjoj Luci
Vica Dužević ud. Jurja 1971.
Luka Roić pok. Luke 1980.

8. velječe
(Kata Dužević Tomasa 1884.)

9. veljače
Luka Roić pok. Stjepana 1928.
Matija Vranković ud. Ivana 1939.
Marija Sanseović kći Antuna 2016.
Tonka Moškatelo žena Antuna 2017.
Nikola Moškatelo pok. Tome 2019. preminuo u Zagrebu.
10. veljače
(Anta Posinković žena Luke 1901.)
Mate Posinković Šimuna 1945. preminuo u Zagrebu.
Mandina Lučić ud. Lovre 1964.
Juraj Sansović pok. Marina 1966.
Tonica Dužević žena Jurja 1979.
Dobra Moškatelo 1984. San Pedro, California
Maja Moškatelo ud. Antuna 2017. preminula u Parizu.
11. veljače
Mate Kuničić pk. Ante 1945.
Perina Berković ž. Dominka 1950.
Ivan Moškatelo pk. Jurja 1961. preminuo u Americi.
Ivan Dužević pk. Tome 1966. preminuo u Splitu.
Antun Sansović pok. Tome 1991.
12. veljače
Dinka Stančić kći Matija 1927. preminula u Mostaru.
Marija Kuničić ud. Marina 2005. preminula u Zagrebu.
13. veljače
Tomas Duževića pok. Marina 1895.
Šima Pavlović pok. Marina 1964.
Marko Pavičić Antuna 2000.
Desanka Roić ud Luke 2014.
14. veljače
(Luka Sanseović pok. Jurja 1886.)
Andrija Dužević pok. Jurja 1933.
Marko Moškatelo pok. Alviža 1940.
Tadija Moškatelo pok. Nikole 1944.
Mandina Kuničić ud. Josipa 1954.
Ana Moškatelo ud. Tadije 2003.
Margarita Kuničić ud. Ivana 2017.
15. veljače
Lucija Roić pok. Ivana 1967.
Margarita Sansović ž. Nikole 1968.
Marin Radonić pok. Fabijana 1989.
Jerko Posinković pok. Jakova 2014. preminuo u Starom Gradu.
16. veljače
(Tomić Dužević 1885.)
Mariji Šurjak ž. Franje 1917.
Matija Dužević ud. Petra 1924.
17. veljače
Luka Roić pok. Stjepana 1917.
Toma Dužević pok. Kuzme 1949.
Otac Jordan Kuničić dominikanac 1974. preminuo u Zagrebu.
Tomislav Stančić pok. Antuna 2015.
Katica Dužević ud. Jurja 2017.
18. veljače
Jurj Posinković pok. Tadije 1941.
Katarina Roić ud. Jakova 1991.
19. veljače
Margarita Milatić žena Ivana 1916.
Kata Kuničić pok. Tome 1945. preminula u Starom Gradu.
Luka Dužević pok. Stjepana 1956.
Jakov Pavičić pok. Jurja 1996. preminuo u Zagrebu.
Dobrenka Tudor rođ. Kuničić 2011. preminula u Hvaru.
Božica Roić 2015.
20. veljače
Bena Radonić ud. Šimuna 1959.
Pavao Posinković pok. Tome 1956. preminuo u Argentini.
Ivan Kuničić pok. Šimuna 1982.
Marinko Radonić pok. Josipa 2002.
Luka Šurjak Tome 2009.
Ante Vidović 2015.
21. veljače
(Margarita Moškatelo ud. Nikole 1911.)
Anta Dužević ud. Jurja 1917.
Toma Šurjak pok. Kuzme 1930. preminuo u Šibeniku
Velečasni don Juraj Petrić 1955. župnik u Dolu.
Kuzma Šurjak pok. Franje 1970.
Toma Sansović pok. Nikole 1982.
22. veljače
Stjepan Roić pok. Jurja 1926.
Stjepan Dužević Tome 1944. preminuo u bolnici kod Livna u Bosni
Nikola Sansović pok. Marina 1978.
Petar Dužević pok. Marina 2004.
23. veljače
(Marija Posinković žena Andrije 1901.)
(Kata Posinković kći Ivana 1907.)
Ursa Stančić ud. Mate 1923.
Ivan Šurjak pok. Fabijana 1938.
Dinka Kuničić ud. Franje 1944.
Marija Kuničić ud. Mate 1964.
Dužević Katica Bartula 1968.
Tado Posinković pok. Ivana 1984.
Mandalina Stančić žena Kuzme 2009.
24. veljače
(Jakov Dužević Marijan pok. Jurja 1890.)
(Tomas Muzgat pok. Stjepana 1894.)
(Matij Kuničić Jurja 1904.)
Luka Roić pok. Prošpera 1946. preminuo u Zagrebu
Juraj Pavičić pok. Jakova 1955.
Šima Kuničić ud. Josipa 1991.
Jakov Dužević pok. Jurja 2003.
Tomi Dužević pok. Marina 2017.
25. veljače
(Manda žena Petra Muzgata 1886.)
(Šima Šurjak ud. Kuzme 1913.)
Antica Moškatelo žena Kuzma 1927.
Toma Dužević pk. Jurja 1952.
File Vranković 2019.
26. veljače
(Kata Sansević žena Šimuna 1904.)
(Jure Radonić pk. Mate 1905.)
(Dora Stančić žena Jakova 1909.)
Petar Dužević pok. Bartula 1917.
Elena Pavičić pok. Ivana 1921.
Mandica Moškatelo ud. Kuzme 1971.
Ivan Roić pok. Stjepana 1976.
Veselka Dužević ud. Ivana 1993.
Mate Franković pok. Luke 2001.
27. veljače
Lucija Pavlović pok. Marina 1930.
Ivan Dužević pok. Jurja 1939.
Šima Stančić žena Fabijana 1945.
Dobra Kuničić žena Marka 1951.
Šimun Radonić pok. Fabijana 1978. preminuo u Solinu.
Andrija Pavičić pok. Marka 2007. preminuo u Americi.
28. veljače
Ivan Pavlović pok. Tadije 1953.
Marica Kuničić ud. Šimuna 1964.
Klara Pavlović ud. Pavla 2015. preminula u Zagrebu.
29. veljače
Dr. Marinko Stančić 2000.

Ožujak

1.ožujka
Juraj Stančić pok. Jakova 1894.
Katica Kuničić žena Šimeta 1983.

2.ožujka
Stipan Stančić pok. Antuna 1901.
Manda Dužević- Marion ud. Josipa 1902.
Doma Stančić pok. Nikole 1941.
Ivan Milatić pok. Ivana 1969.
Ivan Posinković-Kuničić pok. Ivana 1985.
Predrag Roić 2016. peminuo u Hamilton Kanada

3. ožujka
Lucija Budrović ud.Jakova 1901.
Marija Dužević ž. Nikole 1901.
Ivan Posinković pok. Jurja 1920.
Dr. Jakov Vranković 1933. preminuo u Splitu.
Vicenca Carić 1962. preminula u Argentini.
Jerko Kuničić 1971. preminuo u Zagrebu.
Bena Carić žena Jakova 1989.
Lucija Dužević ud. Slavota 2001.

4. ožujka
Nikola Dužević Kuzme 1931.
Vlade Radonić Šimuna 1934.
Luka Stančić pok. Jakova 1974.
Stjepan Kuničić pok. Franje 1983.
Šima Roić ud. Mate 1984. preminula u Splitu.

5. ožujka
Mandina Stančić ud. Antuna 1884.
Jakov Vranković pok. Filipa 1917.
Antica Radonić ud. Jakova 1984. preminula u Splitu.
Marica Kuničić ud. Stjepana 1999.
Jakica Moškatelo ud. Jurja 2000.

6. ožujka
Marija Dužević Ivana 1902.
Margarita Dužević ud. Luke 1934.
Đermina Dužević žena Pavla 1961. preminula u Americi.
Perina Sansović pok. Antuna 1964.
Toma Radonić pok. Mate 1988.
Vicko Dužević pok. Ivana 1970.
Ivan Kuničić pok. Fabijana 2003.
Ivan Miloš pok. Kuzme 2016.

7. ožujka
Pavao Žarko Tome 1890.
Franka Kuničić ž. Marka 1895.
Jakov Stančić pok. Nikole 1937. preminuo u Argentini.
Antun Ševelj pok. Petra 1968.
Katica Posinković ud. Marka 2003. preminula u Zagrebu.

8. ožujka
Ivo Šurjak pok. Luke 1972.
Cecilija Šurjak ud. Ivana 2003.
Dina Dužević ud. Ivana 2004.

9. ožujka
Matij Pavlović 1888.
Vica Posinković ud. Marina 1900.
Lucija Pavičić ž. Jurja 1901.
Vicko Berković pok. Dinka 1950.

10. ožujka
Magdalena Žic rođ. Sansević 2018. preminula u Zagrebu.

11. ožujka
(Ana Radonić pok. Marina 1913.)
12. ožujka
Dora Sansović pok. Mihovila 1953.
Kata Moškatelo ud. Ivana 1954.
Kata Dužević ud. Jurja 1978.
Tado Stančić pok. Marina 1988.
Domina Moškatelo pok. Vicka 1993.

13. ožujka
Jaka Posinković 1913.
(Juraj Dužević Stipana 1916. poginuo u ratu.)
Anta Dužević žena Ivana 1925.
Ivan Vranković pok. Jurja 1934.
Petar Moškatelo pok. Nikole 2005.
Lukša Kuničić Posinković pok. Ivana 2015.

14. ožujka
Ivan Posinković pok. Luke 1884.
Kata Stančić ud. Josipa 1901.
Mate Sansović pok. Marina 1969.

15. ožujka
(Juraj Moškatelo Tome 1916.)
Toma Stančić pok. Josipa 1954.
Perina Moškatelo ud. Nikole 1970.
Marija Posinković ud. Luke 1979.
Marija Moškatelo ud. Petra 2020.

16. ožujka
Jakov Vranković Jakova 1934.
Andrija Posinković pok. Luke 1944.
Nikola Miloš 1970. preminuo u Argentini.
Marica Posinković pok. Ivana 1985.

17. ožujka
Anta Dužević ud. Marina 1944.
Ana Stančić žena Tome 1932.
Mandina Posinković ud. Luke 1939.
Lucija Dužević Marijan ud. Jurja 1943.

18. ožujka
Andrija Posinković pok. Antuna 1935.
Barica Pavičić ud. Marka 1966.
Antun Dužević pok. Tome 1986. preminuo u Starome Gradu.
Margarita Šurjak pok. Mate 2004.

19. ožujka
Ivan Dužević pok. Jurja 1925.
Manda Moškatelo žena Stipana 1927.
Šimun Sansović pok. Jurja 1929.
Juraj Dužević pok. Tome 1962.
Perina Moškatelo žena Vicka 1969.
Kuzma Sansović pok. Antuna 1978.
Jakov Radonić pok. Mate 1987. preminuo u Argentini.

20. ožujka
Mate Kuničić pok. Šimuna 1948.
Katina Roić pok. Jurja 1956. preminula u Zagrebu.
Luka Moškatelo pok. Nikole 2020.

21. ožujka
Marija Posinković ud. Tadije 1888.
Doma Pavičić Jurja 1901.
(Marija Kuničić ud. Mate 1917.)
Ivan Stančić pok. Kuzme 1943.
Luka Pavičić Ivana 1948. preminuo u Šibeniku, pokopan u Dolu.
Antica Posinković ud. Ivana 1964.
Josip Kuničić 1956.
Juraj Moškatelo pok. Antuna 1978.

22. ožujka
Osib Radonić 1895.
Perka Vranković, žena Jurja 1919.
Tadija Posinković pok. Ivana 1946.
Frane Roić pok. Luke 2009.
Marin Pavičić pok. Roka 2010.

23. ožujka
Ivan Šurjak pok. Frane 1913.
Anta Posinković ž. Pavla 1913. preminula u Americi.
Marija Sansević ud. Jurja 1922.
Pavao Moškatelo pok. Mate 1944
Andrija Dužević pok. Jurja 1992. preminuo u Splitu.
Margarita Radonić ud. Tadije 2020.

24. ožujka
Rakela Moškatelo ud. Jurja 1924.
Antun Dužević pok. Tome 1925.
Stipan Moškatelo Nikole 1946. poginuo u Pazinu, pokopan u Dolu 8.11.1947.
Tomislav Moškatelo Jurja 2005.
Krasna Vranković 2011.

25. ožujka
Anita Pavlović ž. Tadije 1934.
Franka Moškatelo ud. Ivana 1975.
26. ožujka
Ivan Moškatelo pk. Luke 1978. preminuo u Argentini
Marija Dužević ž. Stipana 1925.
Antun Moškatelo pk. Ivana 1927.
Manda Pavlović ud. Ivana 1944.
Bijena Šurjak ud. Ivana 1993.
Miljenka Moškatelo ud. Ivana 1989. preminula u Starom Gradu.
Vinka Šurjak žena Šime 2010.

27. ožujka
Ante Kuničić pk. Ivana 1927.
Toma Dužević pk. Ivana 1959.
Toma Moškatelo pk. Stjepana 1973.

28. ožujka
Antun Dužević 1907.
Doma Stančić ud. Augustina 1909.
Kuzma Šurjak Mate 1964. preminuo u Šibeniku.
Teo Sansević pok. Kuzme 1993. preminuo u Splitu.
Nikola Sanseović pok. Jurja 1997.

29.ožujka
(Frane Šurjak pok. Ivana 1913.)
(Kata Dužević ud. Jurja 1914.)
Nikola Moškatelo pok. Ivana 1964.
30. ožujka
/
31. ožujka
Marko Kuničić pok. Franeta 1902.
Mihovil Roić pk.Luke 1943.
Luca Dužević 1956.
Manda Kuničić ud. Marka 1960.

Travanj

1.travnja
Ursa Sansović ž. Tadije 1929.
Juraj Moškatelo pk. Tadije 1955.
Bartul Pavičić pk. Jurja 1966.
Anta Carić ž. Fabijana 1975.

2. travnja
Antica Posinković ud. Ivana 1888.
Ivan Posinković pk. Tadije 1916.
Anta Moškatelo pk. Alviža 1950.
Don Ivan Kuničić kanonik 1953. preminuo u Hvaru.
Margarita Stančić Glavinić pok. Jurja 1955.

3. travnja
Vica Sanseović ž. Tadije 1888.
Dinka Dužević rođ. Kuničić 2016.

4. travnja
Matij Šurjak pok. Kuzme 1901.
Bena Dužević ž. Kuzme 1927.
Lena Ponsinković Kuničić 1998.
Vesna Radonić žena Marinka 2010.

5. travnja
Lucija Radonić ž. Matija remete 1899.
Ivan Dužević pk. Antuna 1927.
Mate Dužević pk. Šimuna 1973.
Marin Dužević 1984.
Dinka Miloš pk. Ivana 1998.
Neti Posinković 2011. preminula u Zagrebu.

6. travnja
Borta Kuničić ud. Ivana 1893.
Vica Posinković ž. Ivana 1915.
Ana Dužević ud. Antuna 1998. preminula u Splitu.

7. travnja
Luca Pavičić ž. Jakova 1888.
Ana Žarko ud. Pavla 1936.
Luka Posinković pk. Antuna 1936.
Šandor Vranković pk. Filipa 1944. preminuo u Dubrovniku.
Lucija Roić ud. Marinka 2009.

8. – 14. travnja

8. travnja
Ivan Posinković pk. Jerka 1936.
Toma Kuničić pk. Marina 1956. preminuo u Argentini.
Marija Miloš ud. Dominiković 1963.
Frane Pavlović pk. Mate 1983.

9. travnja
Marko Pavičić 1904.
Marin Pavlović pk. Tadije 1935. preminuo u Americi.
Jakov Stančić- Glavinić 1963.

10. travnja
Antun Šurjak pok. Luke 1908.
Stjepan Dužević pk. Jurja 1923. preminuo u Americi
Manda Stančić ud. Marina 1929.
Tadija Pavlović pk. Marina 1934. preminuo u Americi
Cvita Pavičić ud. Roka 1980.
Vica Roić ud. Dužević 1982. preminula na Novom Zelandu

11. travnja
Frane Dužević pk. Marina 2001.

12. travnja
Juraj Kuničić pk. Frane 1940.
Nikola Posinković, učitelj 1948. preminuo u Starom Gradu
Ivan Radonić pk. Šimuna 1979.
Velečasni don Ivan Moškatelo 1980. umirovljeni svećenik u Dolu.
Juraj Dužević pk. Marina 1984.
Margarita Pavičić ud. Ivana 1991.
13. travnja
/
14. travnja
Elena Posinković ud. Luke 1911.
Ante Moškatelo Luke 1939.
Luka Carić pk. Stjepana 1976. preminuo u Kaliforniji.
15. – 21. travnja

15. travnja
Šimun Kuničić 1905.
Marija Stančić ud. Josipa 1906.
Lukra Dužević ud. Luke 1965.
Željko Roić 2015.

16. travnja
Mate Šurjak pk. Ivana 1951.
Luka Stančić pk. Ivana 1969.
Josip radonić pk. Mate 1973.
Pavica Švorinić rođ. Moškatelo 2005. preminula na Silbi.

17. travnja
Margarita Roić 1967. preminula u Splitu.
Anta Radonić ud. Josipa 1977.
Raklelina Dužević Marijan ud. Tome 1992.
Vojko Roić 2004. preminuo na Novom Zelandu.

18. travanja
Margarita Dužević ud. Pavla 1900.
Manda Franković ud. Mate 1919.
Gervaržijo Roić pk. Marina 1964.
Stipe Roić pk. Antuna 2000. preminuo u Splitu.

19.travnja
Lukra Stančić ž. Tadije 1900.
Mikula Moškatelo pok. Ivana 1909.
Manda Šurjak ud. Antuna 1928.
Mira Moškatelo ž. Jurja 1943.
Vida Pavlović ud. Jurja 1974.
Lucija Moškatelo ž. Ivana 1979.
Katica Roić ud. Luke 2005.
Dobrila Kuničić ud. Frane 2016.

20. travnja
Lucija Šurjak ž. Ivana 1930.
Željka Kuničić Posinković žena Lučija 2011.

21.travnja
Margarita Dužević ud. Antuna 1896.
Mira Šurjak ud. Ivana 1927.
Lucija Šurjak pk. Ante 1950.
Fra Augustin Pavlović, dominikanac 2004. preminuo u Zagrebu.

22. travnja
Fabić Šurjak Ivana 1901.

23.travnja
(Frane Kuničić pk. Matija 1915.)
Marko Kuničić pk. Mate 1935.
Kuzma Miloš pk. Jurja 1938. preminuo na parobrodu iz Amerike u Europu.
Luka Stančić pk. Marina 1948. preminuo u Argentini.

24. travnja
Ivan Roić Stjepana 1910.
Mate Carić pk. Stjepana 1958. preminuo u Kaliforniji.
Juraj Kuničić 1941.
Marija Moškatelo 1979. preminula u Americi.
Prof. Kuzma Moškatelo pk. Luke 1993. preminuo u Rijeci.

25. travnja
Jakov Roić pok. Luke 1897.
Lucija Miloš ud. Jurja 1908.
Juraj Dužević pok. Bartula 1910.
Ivan Stančić pok. Luke 2013.
Ivan Stančić pok. Luke (knez) 2015.

26. travnja
Margarita Radonić ž. Ivana 1888.
Ivan Kuničić pk. Matija 1945. preminuo u Argentini.
Kata Sansović ud. Ante 1957.
Ursa Radonić ud. Tome 2002.
Nedija Pavlović ud. Ivana 2007.
Katica Dužević rođ. Stančić Glavinić 2010. preminula u Zagrebu.

27. travnja
Luka Šurjak pok. Kuzme 1910.
Ivan Radonić pk. Josipa 1919.
Kata Miloš ž. Kuzme 1939.
Kata Stančić ud. Josipa 1979.
Dobrila Sansović ud. Antuna 2008.

28. travnja
Margarita Dužević ž. Nikole 1883.
Toma Dužević pk. Petra 1952.
Dinka (Menigina) Vranković ud. Filipa 1969.
Juraj Miloš pk. Ivana 1972.
Toma Moškatelo pk. Tadije 1986.
Vinka Jakas rođ. Moškatelo 1992. preminula u San Pedru.

29. travnja
Lukra Pavlović ud. Marina 1969.

30. travnja
Alviž Moškatelo Marka 1908. preminuo u Americi
Luka Radonić pok. Josipa 1923.
Stjepan Sansović pok. Mihovila 1924.
Josip Stančić Tomasa 1945. poginuo u ratu kod Lipika.
Mandina Roić ud. Gervažija 1980.
Mladenka Stančić ž. Nikole 1994.
Juraj Moscatello pok. Jurja 2002.
Krešo Cvitić 2016.
Antun Sanseović pok. Tadije 2019.

Svibanj

1.svibnja
Tadija Sansović pok. Ivana 1912.
Nikola Dužević pok. Jurja 1917. poginuo kod Peći (Kosovo).
Margarita Gvozdanović 1982. preminula u Zagrebu,
pokopana u Dolu.
2. svibnja
Doma Franković ž. Matije 1892.
Dinka Pavičić ž. Jakova 1921.

3. svibnja
Šima Pavlović ud. Matija 1968.
Mira Jakovljević r. Moscatello 2012. preminula u Loznici, Srbija.

4. svibnja
Kuzma Stančić 1904.
(Jakov Moškatelo Stipana 1910.)
(Lucija Kuničić ud. Tome 1911.)
Kuzma Dužević pok. Nikole 1936.
Mate Radonić Josipa 1945. poginuo u Istri.
Marin Roić pok. Luke 2000.

5. svibnja
(Marija Dužević ud. Luke 1917.)
Margarita Sansović Antuna 1921.
Margarita Dužević ud. Tome 1965.
Luka Moškatelo pk. Ante 1979. preminuo u Argentini.
Rita Kuničić ud. Marina 1988.
Kata Sansović ud. Tome 1989.

6. svibnja
Manda Dužević Marion pok Jakova 1904.
Perina Stančić pk. Kuzme 1930.
Juraj Dužević Andrije 1999.

7. svibnja
Antun Posinković Luke 1919.
Kata Kuničić ž. Ivana 1927. preminula u Zagrebu.
Jakov Radonić pk. Luke 1976.
Doma Dužević ud. Tome 1989.
Ivan Dužević pk. Luke 1983.

8. svibnja
Margarita Radonić Jakova 1900.
Luka Carić 1911. Orebić
Prošper Stančić pk. Josipa 1939.
9. svibnja
Mira Dužević ud. Jurja 1893.
Ivan Posinković pk. Ivana 1916. potopljen s parobrodom Dubrovnik kod Sućurja.
Juraj Roić pk. Luke 1948.
Vicko Moškatelo pk. Jurja 1983.

10.svibnja
Fabijan Radonić 1884.
Perina Dužević ud. Tome 1926.
Jakov Stančić Luke 1944. poginuo u ratu.
Toma Dužević Jurja 1944. poginuo u ratu.
Ivan Stančić pk. Ivana 1980.
Kata Stančić Glavinić ud. Luke 1990.

11.svibnja
Marija Ševelj Antuna 1934.
Marija Sansović pk. Šimuna 1948.
Dr. Juraj Roić pk. Prošpera 1950. preminuo u Starom Gradu.
Marija Vranković ud. Jakova 1967.
Vinka Stančić pok. Luke 2003.

12. svibnja
Kuzma Šurjak pok. Ivana 1908.
Mate Sansović Antuna 1936. preminuo u Americi.
Bena Kuničić ud. Tome 1937.
Ivan Milatić sin Ivana 1945. poginuo u ratu.
Doma Šurjak ud. Frane 1948.
Vicko Posinković pk. Tome 1969.
Fanica Pavičić ud. Tadije 1987.

13. svibnja
Jakov Radonić pk. Tome 1919.
Franjo Kuničić pk. Antuna 1935.
Luka Roić pk. Marina 1950.
Margarita Carić ud. Ante 1962.

14. svibnja
Kuzma Šurjak Kuzme 1882.
Margarita Muzgat pok. Kuzme 1894.
Marija Koludrović pok. Antona 1889.
Juraj Pavlović pk. Matija 1934.
Luka Posinković Tome 1933.
Lucija Šurjak ud. Mate 2007.
Lukrica Sanseović ud. Antuna 2017.

15. svibnja
Pavle Moškatelo Jurja 1918. poginuo u Aradu, Rumunjska.
Antun Šurjak pk. Ivana 1920.
Elena Posinković ud. Mate 1930.
Ivan Posinković pk. Ivana 1939.
Marija Stančić ud. Antuna 1976.

16. svibnja
Jula Dužević ud. Tome 1914.
Tadija Ševelj 1943. poginuo u ratu u Bosni
Ivo Roić pk. Luke 1998.

17. svibnja
Don Nikola Stančić 1906. župnik sv. Nedjelje preminuo u Dolu
Dobra Miloš ud. Ivana 1945.
Tadija Radonić pk. Mate 2004.
Antica Moškatelo pok. Jurja 2016.

18.svibnja
Marija Roić ž. Luke 1910.
Luka Roić pk. Luke 1943.
Tado Radonić pk. Fabijana 1975.
Antonij Roić pk. Ivana 1977.
Matija Dužević ž. Luke 1999.
Milivoj Vranković pk. Filipa 2000.
Katija Pavičić pok. Andrije 2016.
Katica Roić ud. Ivana 2019.

19.svibnja
Dobra Moškatelo ud. Luke 1952.
Frane Šurjak pk. Ivana 1957. preminuo u Kaliforniji.
Mate Šurjak pk. Kuzme 1997.
Jakov Dužević pk. Jurja 2009.
Jakov Pavičić pk. Tadije 2009.

20. svibnja
Josip Šurjak 1957. preminuo u Americi.
Luca Roić Luke 1971.

21. svibnja
Luka Kuničić pok. Jurja 1971.
Marija Moškatelo ud. Jurja 1990.
22.svibnja

23.svibnja
(Marija Dužević pok. Jurja 1915.)
Jelisava Radonić ž. Antuna 1989.

24.svibnja
Dinka Stančić ž. Marinka 1961.

25. svibnja
Jerić Posinković pok. Ivana 1949.
Rakijela Moškatelo ud. Ivana 1956.
Tadija Sanseović pok. Ante 1970.
Marko Moškatelo Ivana 1969.
Franjo Šurjak pok. Luke 1986.

26. svibnja
Juraj Kuničić pok. Marka 1965.
Svetislav (Ljubo)Pavičić 1983.

27. svibnja

28. svibnja

(Marija Dužević ž. Ivana 1898.)

29. svibnja
Vica Šurjak ud. Franje 1924.
Manda kuničić pok. Tome 1926.
Margarita Šurjak ud. Ivana 1927.
Marija Sanseović ud. Tadije 1979.
Katica Ljubić rođ. Žarko 1996. preminula u Californiji
Margarita Pavičić ud. Andrije 1999. ova žena je živjela 101. god.
Margarita (Fanita) Franković 2013.

30. svibnja

Margarita Sanseović ud. Luke 1903.
Jakov Sansević pok. Tadije 1919.
Ivan Dužević pok. Nikole 1933.
Franjo Kuničić pok. Marka 1936.
Perina Vranković ud. Filipa 1951.
Ivan Šurjak pok. Antuna 1966.

31. svibnja
Kata ud. Ivana Muzgata 1887.
Anta Roić ud. Luke 1969.
Jakica Radonić ud. Josipa 2000.

Lipanj

1.lipnja

2.lipnja
Mate Pavlović pok Stipana 1933.
Juraj Kuničić pok. Ante 1961.

3. lipnja
Kata Dužević ud. Jurja 1918.
Dinka Kuničić Franje 1931.
Ivan Miloš pk. Jurja 1939.
Dinka Sanseović ž. Antuna 1978.
Toma Sanseović pk. Jurja 1979.
4. lipnja
Kata Stančić ud. Ivana 1947.
Stjepan Sansović pk. Luke 1957. preminuo u Argentini.
Matija Dužević ud. Ivana 1993.
Nikola Šurjak pk. Mate 2005.
Margarita Stančić ud Antuna 2017.
5. lipnja
Kuzma Stančić pok. Luke 2002.

6. lipnja
Juraj Dužević Antuna 1915. poginuo u ratu.
Perina Kuničić ud. Matija 1916.
Dr. Nikola Stančić 1982. preminuo u Zagrebu.
Matko (Miro) Radonić pok Josipa 2018.

7. lipnja
Margarita Sanseović 1915.
Manda Stančić ud. Stjepana 1921.
Mandina Miloš ž. Kuzme 1981.
Lukra Moškatelo ud. Nikole 1991.

8. lipnja
Stjepan Sansević pk. Antuna 1935.
Franjo Šurjak pk. Kuzme 1940.
Marija Sansović pk. Luke 1941.
Ružica Carić ud. Stjepana 1997.

9. lipnja
(Antun Dužević Marijan 1900.)
Ivan Milatić pk. Ivana 1928.

10. lipnja
Anta Vranković ud. Jakova 1919.
Vica Roić ud. Antuna 1925.
Bena Kuničić ž. Ivana 1944.
Luka Moškatelo pok. Nikole 1944.
Pavao Pavlović pok. Jurja 1969.

11. lipnja
Miljan Radonić pok. Josipa 2000.

12. lipnja
Šimun Roić pk. Prošpera 1939. preminuo u Americi.
Antun Moškatelo pk. Nikole 1953. preminuo u Argentini.

13. lipnja
Marin Radonić pk. Marina 1960.
Margarita Sansević ud. Jurja 1965.
Luka Stančić pk. Kuzme 1971.
Katica Stančić ud. Tadije 2007. preminula u Zagrebu.

14. lipnja
Marija Šurjak ud. Luke 1930.
Anta Sansović ud. Šimuna 1955.
Ivan Dužević pok. Nikole 1988.

15. lipnja
Frane Dužević pok. Tome 1999.

16. lipnja
Franjo Dužević pk. Luke 1923.
Marija Vranković žena Milivoja 1988.

17. lipnja
Luka Šurjak pk. Franje 1947.
Doma Stančić ud. Prošpera 1960.
Kuzma Miloš pk. Ivana 1975.
Luka Roić pk. Stjepana 1987.
Ivan Moškatelo pk. Jurja 1992.
Jure Sansović pk. Tome 2007.

18. lipnja
Juraj Moškatelo pok. Jurja 1977.
Sofija Kuničić ud. Jurice 1980.

19. lipnja
Jela Kuničić Marka 1881.
Margarita Šurjak Antuna 1900.
Tomas Žarko pk. Pavla 1909.
Juraj Dužević- Marijan pok. Jurja 1910. preminuo u Šibeniku
Ivan Dužević pk. Tome 1910.
(Vica Radonić ud. Marina 1913.)
Šimun Šurjak Kuzme 1936.

20. lipnja
Filip Vranković Viska 1928.
Luca Roić pk. Luke 1971.
Momula Carić ud. Fabijana 2008.
Šime Šurjak pok. Ivana 2013.

21. lipnja
Dužević Visko 1916.
Antun Roić pk. Luke 1971. preminuo u Splitu.

22. lipnja
Tadija Pavlović pk. Stjepana 1931.
Mate Dužević Antunov 1957.
Mate Matijević pok. Kuzme 2005.

23. lipnja
Kata Muzgat Jakova 1892.
Marija Žarko ž. Tomasa 1899.
Ante Sanseović pk. Luke 1939.
Marko Kuničić pk. Antuna 1947.
Stjepan Roić pok. Luke 1952. preminuo u Argentini.
Jerko Šurjak pk. Frane 1953.
Barbara Tomić rođ. Miloš 1963.

24. lipnja
Anta Sansović 1974.

25. lipnja

Keti Sanseović ud. Jakova 1899.

26. lipnja
Kata Kuničić ud. Šimuna 1914.
Antun Roić pk. Ivana 1919.
Kuzma Matijević 1971.
Borta Kuničić ud. Jurja 1986.
Dr. Božidar Posinković 1993. preminuo u Zagrebu.

27. lipnja
Ursa Vranković ud. Viska 1886.
Marko Carić pok. Fabijana 1935. preminuo u Americi.
Rina Kuničić pok. Josipa 2001.
Vinka Roić ud. Prošpera 2017.

28.lipnja
Ivan Roić pok. Luke 1887.
Krunoslava Pavičić žena Jurice 1983.

29. lipnja
Marija Posinković ud. Mate 1966.
Lukrica Radonić pk. Šimuna 1979.
30. lipnja

Srpanj

1.srpnja
Šimun Pavlović Matija 1914.)
Luca Kuničić ud. Šimuna 1946.
Lucija Stančić ud. Jakova 1947.
Kata Moškatelo ud. Alviža 1979.
Danko Pavičić pok. Bartula 2001.

2.srpnja
Luka Radonić pk. Jurja 1889.
Bena Sanseović ž. Ivana 1901.
Juraj Kuničić pk. Šimuna 1909.
Rakelina Petranović 1979. preminula u Zagrebu.
Petar Ševelj pk. Antuna 1985.

3.srpnja
Dobra Dužević ž. Luke 1881.
Luka Roić pk. Luke 1983.

4.srpnja
Marin Stančić pk. Josipa 1918.
Franjo Dužević Antuna 1942. ubijen od partizana
Slavica Pavičić ž. Ivota 2007.

5.srpnja
Petar Moškatelo 1955. preminuo u Zagrebu.
Velečasni Vinko Kuničić dominikanac 1980. preminuo u Starom Gradu.
Toma Dužević pok. Tome 1980. preminuo u Americi.
Tadija Šurjak pk. Frane 1990. preminuo u Zagrebu.
Katica Dužević ud. Pavla 2015.

6. srpnja
(Ivan Dužević-Marijan pk. Jurja 1916.)
Jakov Pavičić pk. Jurja 1921.
Kata Kuničić ž. Franje 1927.
Pavao Pavlović pk. Mate 1965. preminuo u Americi.
Danica Moškatelo ud. Ivana 2000.7

7.srpnja
Manda Pavičić pk. Jurja 1928.
Luka Posinković pk. Matija 1938.
Anta Dužević pk. Tome 1944.
Doma Posinković pk. Andrije 1945.

8. srpnja
Nikola Muzgat 1893.
Marija Radonić ud. Matija 1940.
Marija Kuzmanović, rođ. Dužević,žena Dragiše 2004.
Lucija Husinec rođ. Milatić 2012.

9. srpnja
Lucija Šurjak ž. Ivana 1881.
Kuzma Šurjak pk. Ivana 1921. preminuo u Splitu.
Josip Kuničić pk. Ivana 1930.
Katica Tičić rođ. Radonić 1977.

10. srpnja
Marija Radonić 1898.
Stjepan Kuničić 1900. preminuo u Starom Gradu.
Juraj-Antun Stančić pk. Jakova 1920.
Katica Kuničić ud. Marina 1948.
Toma Dužević pk. Frane 1979.
Antun Stančić pok. Jakova 2005.

11. srpnja
Margarita Sanseović ž. Jakova 1909.
Manda Moškatelo ž. Luke 1936.
Šimun Franković pk. Luke 1947.

12. srpnja
Antun Dužević Luke 1984.
Katica Radonić ž. Marina 1999.

13. srpnja
Nikola Dužević pk. Marina 1910.
Antun Posinković pk. Tome 1952.
Don Nikola Moškatelo 1961. preminuo u Rimu.

14. srpnja
Kata Kuničić ud. Matija 1884.
Margarita Dužević ud. Ivana 1920.
Petar Posinković Tome 1933. potopljen kod Murvice, Brač.
Margarita Šurjak ud. Franje 1999.

15. srpnja
Manda Berković ud. Kuzme 1886.
Mate Kuničić Ivanov 1919.
Šima Pavlović ud. Ivana 1931.
Mate Moškatelo pk. Jurja 1983.
16. srpnja
Margarita Šurjak ž. Franeta 1893.
Marija Stančić ud. Antuna 1917.
Nikola Dužević pk. Petra 1921.
Kata Posinković ud. Tome 1944.
Marin Radonić pok. Luke 1947. preminuo u Splitu
Toma Šurjak pok. Luke 2012.

17. srpnja
Ivan Šurjak pk. Frane 1903.
Visko Vranković pk. Filipa 1937.
Andrija Jašić 1988.
Marko Kuničić pok. Jurja 2007.
Ivan (Ivica) Miloš pok. Jurja 2017.

18. srpnja
Luka Posinković Andrije 1915. preminuo na Stenjevcu.
Toma Žarko pk. Petra 1915. poginuo u ratu na Podgori
kod Gorice.
Marin Kuničić pk. Šimuna 1937.

19. srpnja
Mira Moškatelo ud. Tome 1998.

20. srpnja
Marko Kuničić pk. Jakova 1922.
Fabijan Carić Jakova 1927. preminuou Americi.
Kata Milatić ud. Ivana 1976.
Margarita Čubre rođ. Pavičić 1977. preminula u Californiji.
Petar Vodanović 1995.

21. srpnja
Domina Radonić Matija 1931.
Mandaina Šurjak ž. Luke 1946.
Vica Roić ud. Luke 1980.

22. srpnja
Šimun Kuničić pk. Mate 1935.

23. srpnja
Vica Radonić 1898.
Jakov Carić 1900.
Domina Roić ž. Luke 1917.
Juraj Vranković Ivana 1917.
Borta Šurjak pk. Ivana 1935.
Jakov Vranković pk. Filipa 1985. preminuo u Novi Zeland

24. srpnja
Margarita Jakova Muzgata 1881.
(Kata Posinković ud. Jurja 1914.)
Mandalina Šurjak ž. Antuna 1943.
Antun Dužević pk. Šimuna 1944.
Lovre Posinković pok. Tadije 2019.

25. srpnja
Ivan Moškatelo pk. Tadije 1952.

26. srpnja
Juraj Sanseović pok. Nikole 1907.
Ana Moškatelo ž. Pavla 1908.
(Ana Dužević-Marijan ud. Ivana 1916.)
Luka Carić pk. Fabijana 1942.
Katica Posinković ž. Frane 1962.

27. srpnja
Kata Kuničić ud.Marka 1945.
Kata Pavičić pk. Marina 1970.

28. srpnja
Ivan Stančić pk. Mate 1976.
Stjepan Roić pk. Ivana 1988.

29. srpnja
Matij Muzgat 1888.
Šime Šurjak Luke 1902.
Mate Posinković pok. Luke 1998.

30.srpnja
Kata Kuničić ž. Jakova 1904.
Perica Dužević ud. Antuna 1952.
Lukra Sansević ud. Marina 1919.

31. srpnja

Kolovoz

1. kolovoza
Marija Sanseović ud. Nikole 1910.

2. kolovoza
(Margarita Dužević ud.Nikole 1913.)
Ivan Šurjak pk. Kuzme 1923.
Jakov Roić pk. Luke 1935. preminuo u Americi.
Luka Roić pk. Gervažija 1982.

3. kolovoza
Ivan Muzgat 1889.
Mandina Kuničić ž. Šimuna 1933.

4. kolovoza
Šimun Dužević pk. Antuna 1918.
Toma Moškatelo pk. Jurja 1983.
Dominko Dužević 1999. preminuo u Argentini.
Slavija Zelenarić Posinković 2008.

5. kolovoza
Kata Roić ž. Luke 1898.
Kuzma Šurjak pok. Luke 1901.
Lucija Dužević pk. Tome 1952.
Vica Dužević ud.Jurja 1978.

6. kolovoza
Margarita Ševelj ud.Petra 2002.
Juraj Miloš 2016. preminuo u Starom Gradu.

7. kolovoza
Ana Kuničić ž. Mate 1942.

8. kolovoza
Ivan Dužević pk. Antuna 1920.

9. kolovoza
Kata Kuničić ž. Matija 1908.
Lucija Pavičić ud. Marina 1941.
Zvijezdana Stančić ž. Jakše 2001. preminula u Splitu.

10. kolovoza
Šimun Kuničić Jurja 1889.
Stjepan Dužević pk. Ante 1938.

11. kolovoza
(Doma Kuničić ud. Stjepana 1913.)
Margarita Roić ud. Šimuna 1944.
Ivan Dužević pk. Tome 1947.
Matij Roić pk. Prošpera 1949.
Doma Radonić ud.Mate 1967.
Rakelina Šurjak ud. Frane 2016.

12. kolovoza
Č.S. Bogoljuba Stančić pk. Marina 1948. dominikanka,
preminula u Šibeniku
13. kolovoza
/
14. kolovoza
Margarita Pavičić ž. Marina 1880.
Juraj Sansović pk. Ivana 1924.
Nikola Moškatelo Vicka 1982.
Boris Erceg 2010.

15. kolovoza
Kuzma Šurja pok. Frane 1889.
Antun Sansović pk. Jurja 1961.
Rakelina Posinković ud. Ivana 1986.
Juraj Dužević pok. Vicka 2015.

16.kolovoza
/

17.kolovoza
Ivan Milatić pk. Ivana 1910.
Jakov Kuničić Marka 1916.

18.kolovoza
/
19. kolovoza
/
20. kolovoza
Tomi Dužević Antuna 1881.
Danica Pavičić 2000.

21. kolovoza
Marija Muzgat ud. Alviža 1908.
Ursa Vranković pk. Jakova 1924.
Mare Matijević ud. Kuzme 1982.
Matija Dužević ud. Matija 2001.

22. kolovoza
Mihovil Roić pk. Luke 1896.
Kata Dužević ž. Tome 1913.

23. kolovoza
Marin Stančić pok. Ante 1912.
Stipan Roić pk. Jakova 1936.
Marija Dužević ž. Mate 1944. preminula u Jelsi.
Juraj Dužević pk. Ivana 1948.
Margarita Stančić ud.Luke 2003.

24. kolovoza
Jakov Vranković 2000.

25. kolovoza
Marija Moškatelo ž. Tadije 1932.

26. kolovoza
(Margarita Moškatelo Tome 1915.)
Petar Kuničić, učitelj, književnik 1940. preminuo u Splitu.
Vinka Posinković ud. Stjepka 2017.

27. kolovoza
Mihovil Roić pk. Luke 1937. preminuo u Splitu.
Juraj Moškatelo pk. Ivana 1957. preminuo u Argentini.
Barica Roić ud. Mate 1987.
Marija Moškatelo pok. Ivana 2012.
Milenko Pavičić 2016. preminuo u Splitu

28. kolovoza
Tadija Stančić pk. Jerka 1919.
Ivan Moškatelo pok. Nikole 1983.
Ljubica Stančić ud. Ivana 2002.

29.kolovoz
Mate Posinković pk.Mate 1943.

30. kolovoz
Dominko Berković 1896.
Kata Roić ud.Ivana 1917.

31. kolovoza
Frane Šurjak pok. Luke 1886.
Antun Sanseović Tomasa 1891.
Petar Moškatelo 1970. preminuo u Argentini.

Rujan

1.rujna
Doma Mikoletić ud. Matija 1885.
Kata Sansević ž. Antuna 1930.
Mate Moškatelo pk. Pavla 1970.

2. rujna

3. rujna
Juraj Dužević Ivana 1914. Poginuo u ratu
Dinka Stančić pok. Antuna 1954,

4. rujna
Juraj Dužević pok. Antonija 1886.
Tadija Sansović pk. Antuna 1934.
Georg (Juraj) Dužević pok. Ivana 1972.
Ivo Roić Frane 1982.

5. rujna
Juraj Roić Jurjev 1945.

6.rujna
Anta Roić ud. Stjepana 1948.
Jakov Franković 1962. preminuo u Argentini.

7.rujna
Mate Stančić pok. Antuna 1995. preminuo u Starom Gradu
Margarita Roić ud. Stjepana 2003.
Katica Zaninović rođ. Sansović 2004.

8. rujna
Časna sestra Marijana Moškatelo 1980.

9. rujna
Ivanica Pavlović ud. Pavla 1881.
Vida Ševelj ž. Petra 1995.
Luka Roić pk. Jurja 1961.
Doma Stančić ž. Jakova 1962.

10. rujna
Vinka Dužević 1981. preminula u Kaliforniji.
Ljubo Eterović 2006. preminuo u Splitu.

11. rujna
Marija Bena Šurjak pk. Kuzme 1893.
(Juraj Dužević pok. Tome 1916.)
Elena Šurjak ž. Ivana 1918.
Mihovil Roić 1974.

12. rujna
Marija Pavlović ž. Ivana 1918.
Slavo Dužević pok. Kuzme 1947.
Toma Dužević pok. Stjepana 1955.

13. rujna
Marija Dužević ud. Tome 1972.
Ivan Sansović pok. Jurja 1991.

14.rujna
Lukra Radonić ud. Dominika 1896.
Juraj Miloš 1897.
Juraj Vranković pok. Nikole 1921.
Frane Šurjak pok. Kuzme 1939.
Antica Sansović ž. Mate 1962.
Mnogo poštovani don Ante Đakoni 1969. župnik u Dolu.
Katica Carić ud. Jugoslava 2004.

15. rujna
/

16. rujna
(Doma Sansević ž. Antuna 1900.)
Marin Stančić Jakova 1924.
Marta Šurjak ž. Antuna 1998. preminula u Zagrebu.

17. rujna
(Jakov Pavičić pok. Ivana 1909.preminuo u Montevideo- Urugvaj.)
Mare Posinković ž. Stjepana 1947.
Stjepan Carić pok. Stjepana 1960.
Vera Moškatelo ž. Jurja 2009.
Dobrila Puškec rođ. Dužević 2014. preminula u Belom Manastiru.

18. rujna
Kažimir Radonić Matija 1943. poginuo kod Klisa.
Nikša Sansević pok. Nikole 2017.

LISTOPAD19. rujna
Antonij Kuničić 1893.
Mate Radonić pok. Jakova 1963.
Stjepan Stančić pok. Ivana 1973. preminuo u Argentini.

20. rujna
Luka Radonić pok. Ivana 1962.
Antun Sansević pok. Kuzme 2014.

21. rujna
Kata Dužević ž. Tome 1935.
Nada Dužević ud. Franje 2002.
Vlado Matijević pok. Kuzme 2016.

22. rujna
Ivan Moškatelo pok. Tome 1970. preminuo u Argentini.

23. rujna
(Juraj Sanseović pok. Tomasa 1898.)
Margarita Roić ud. Franje 2013.

24. rujna
Marin Sansović pok. Antuna 1918.

25. rujna
(Nikola Muzgat Jakova 1880.)
Kata Šurjak ud. Ivana 1938.
Luca Kuničićud. Marka 1948.
Marija Šurjak pok. Nikole 1970.
Pavao Dužević pok. Tome 1994.

26.rujna
Marija Dužević ud. Ivana 1964.

27. rujna
(Marija Politeo 1904.)
Rita Pavičić ud. Bartula 2001.

28. rujna
Vinka Mišura ž. Jurja rođ. Dužević 1956.

29. rujna
(Marija Muzgat ž. Jakova 1880.)
Luka Roić pok. Stipana 1920.
Srećko Sansević Antuna 1943. poginuo od partizana na Bogomolju.

30. rujna
Vica Posinković ž. Andrije 1928.
Antica Sansović pok. Nikole 1973. preminula u Zagrebu.
Marija Roić ud. Luke 2002.

Listopad

1. listopada
Margarita Roić ud. Mihovila 1957.
2. listopada
Marko Kuničić pok. Antonija 1911.
3. listopada
Marija Posinković ud. Marina 1902.
Juraj Stančić Marina 1909.
Kata Sansević ud. Luke 1916.
Toma Dužević Marina 1919.
4. listopada
Šima Dužević ž. Bartula 1935.
Dubravka Pavičić rođ. Miloš ud. Danka 2009. preminula u Rijeci.

5. listopada
Toma Dužević pok. Luke 1969.

6. listopada
Kuzma Šurjak 1890.
Nikola Kuničić pok. Franje 1952.
Marija Moškatelo ud. Mate 1971.
Tomislav Dužević pok. Ivana 2011. preminuo u Splitu.

7. listopada
Dobra Šurjak ud. Kuzme 1902.
Kata Moškatelo pok. Petra 1917.
Antun Posinković pok. Andrije 1935. preminuo u Americi.
Luka Roić pok. Antuna 1990. preminuo u Zagrebu.

8. listopada
Šimun Kuničić pok. Marina 1945.
Marin Stančić pok. Tadije 1962.
Šime Kuničić pok. Mate 1989.
Luka Dužević pok. Antuna 1992.
Elvira Vranković 2012.

9. listopada
Ivan Šurjak pok. Kuzme 1904.
Stipe Mošktelo pok. Kuzme 1984. preminuo u Zagrebu.

10. listopada
Prošper Roić 1898.
Marija Moškatelo ud. Marka 1941.
Matij Pavlović pok. Ivana 1956.
Petar Moškatelo pok. Antuna 1965. preminuo u San Franciscu.
Katina Šurjak 1970. preminula u Californiji.
Tonica Primi rođ. Dužević 1989.

11. listopada
Doma Pavičić ud. Ivana 1894.
Margarita Carić pok. Fabijana 1900.
Jurko Sansović Ivana 1987. Preminuo u Njemačkoj,
pokopan u Dolu.
12. listopada
Toma Moškatelo pok. Jurja 1971.
Mihovil Dužević pok. Antuna 1977.
Mate Žarko 1977. preminuo u Californiji.
Rozarija Roić rođ. Kuničić 2009. preminula u Splitu.

13. listopada
Doma Sanseović ž. Mihovila 1909.
Luka Posinković pok. Antuna 1937. preminuo u vojnoj bolnici Kosovska Mitrovica
Jakov Stančić pok. Mate 1961. preminuo na Novom Zelandu.

14. listopada
Manda Muzgat ud. Tomasa 1898.
Nikola Dužević pok. Tome 1918. preminuo u Americi.
Jakov Carić pok. Fabijana 1930.
Kuzma Šurjak 1939.
Dr. Jure Moškatelo 1996. preminuo u Zagrebu, pokopan u Zadru.

15. listopada
Lucija Radonić ž. Marina 1951.
Marijana Roić ud. Stjepana 1963.
Marija Pavlović ž. Kuzme 1972.

16. listopada
Nikola Sansević pok. Tome 1930.
Marija Dužević ud. Šimuna 1934.

17. listopada
Ivan Šurjak 1880.
Juraj Kuničić Marka 1899.

18. listopada
Doma Kuničić ud. Antuna 1896.
Marija Šurjak pok. Antuna 1921.
Marin Pavičić pok. Andrije 1927. preminuo u Americi.

19. listopada
Anta Bujević ž. Petra 1896.
Dinko Berković pok. Kuzme 1961.
Bartul Dužević pok. Tome 1970.
Frane Dužević pok. Ante 1974.

20. listopada
Doma Roić ž. Luke 1880.
Manda Sansević ž. Ivana 1884.
Marija Dužević Jurja 1897.
Toma Dužević pok. Nikole 1916.
Franjo Šurjak Jerka 1916. preminu u vojnoj bolnici Stolac
Mandina Moškatelo ž. Luke 1982.

21. listopada
Ivan Kuničić pok. Šimuna 1894.
Rakela Šurjak ud. Kuzme 1920.
Toma Dužević pok. Nikole 1942.
Ante Sansović pok. Jurja 1944. poginuo u ratu,
pokopan u Janjinu na Pelješcu
Luca Radonić ud. Fabijana 1946.
Vica Posinković ud Vicka 1992.

22. listopada
Antun Dužević- Marijan pok. Ivana 1914. poginuo u ratu u Srbiji.
Mate Radonić pok. Luke 1958.
Magdalena Sanseović ud. Nikole 2010.

23. listopada
Vjekoslava Kuničić ud. Ivana 1972.
Marin Radonić pok. Luke 2012. preminuo u Splitu.

24. listopada
Luka Šurjak pok. Ivana 1991. preminuo u Splitu.
Tončica Zeković rođ. Posinković 2012. preminula u Beogradu.
Vinko Moškatelo pok Tadije 2013.

25. listopada
Dinka Dužević ž. Mate 1971.
Katica Dužević ud. Luke 1994.
Katica Moškatelo ž. Jurja 2017.

26. listopada
Jakov Dužević pok. Jurja 1995. preminuo u Varaždinu.

27. listopada
Doma Vranković ž. Viska 1902.
Luka Franković pok. Mate 1928. preminuo u Zagrebu.
Anta Roić ud. Filipa 1978.
Mate Posinković pok. Mate 1999.

28. listopada
Matij Dužević Nikole 1887.
Ivan Muzgat pok. Matija 1896.
Nikola Stančić pok. Jerka 1904.
Dobrila Posinković ud. Tadije 1991.
Dr Luka Stančić Ivana 2012. preminuo u Puli.

29. listopada
Ivan Pavičić Jurja 1917. preminuo u bolnici u Šibeniku.
Perina Posinković ud. Andrije 1973.
Katarina Hinpon rođ. Đakoni 1981.

30. listopada
Marija Škarpa rođ. Dužević 2010. preminula na Novom Zelandu.

31. listopada
Matij Stančić pok. Antuna 1882.
Jakov Muzgat 1894.
Marija Dužević ž. Ivana 1900.
Marija Šurjak pok. Ivana 1932.
Ivan Pavičić pok. Jakova 1970.
Pavao Dužević pok. Antuna 1977.

Studeni

1. studenog
(Lucija Posinković ud. Matija 1903.)
(Marija Milatić ž. Ivana 1905.)
Margarita Roić ud. Ivana 1952.
Željko Biško 2014. preminuo u Zg pokopan u Dolu.

2. studenog
Vica Roić ž. Jurja 1973. preminula u Zagrebu.
Berislav Stančić 1989.
Marija Miloš ud. Jurja 2001.

3. studenog
/
4. studenog
Vica Dužević ž. Antuna 1942.
Antun Dužević 1942. ubijeni od partizana na Boroviku.

5. studenog
Kata Dužević ž. Stjepana 1892.
Mate Radonić pok. Šimuna 1908.
Toma Moškatelo pok. Nikole 1918.
Mandina Stančić ud. Filipa 1963.
Ante Stančić pok. Mate 1966. preminuo u Argentini.

6. studenog
Jerić Stančić 1884.
Luca Roić ud. Luke 1953.
Ante Dužević pok. Marina 1992.
Antun Dužević pok. Tome 1996. preminuo u Zagrebu.

7. studenog
Toma Dužević Antuna 1943. poginuo u ratu.
Kati Moškatelo ud. Matija 1953.
Josip Radonić pok. Mate 1991.

8. studenog
Kuzma Muzgat 1892.
Luka Dužević pok. Antuna 1918.
Marko Pavičić pok. Andrije 1949.
Mandina Roić ud. Mihovila 1984.
Vladika Roić ž. Jurja 1996. preminula u Splitu.

9. studenog
Nikola Dužević 1897.
Ana Roić Stipana 1909.
Jasna Kuničić Ivana 1934. preminula u Splitu.
Stjepan Miloš 1965. preminuo u Argentini.

10. studenog
Nikola Stančić pok. Antuna 1881.
Dr. Ivan Stančić pok. Marina 1962.

11. studenog
Juraj Moškatelo pok. Jakova 1922.
Alviž Moškatelo pok. Luke 1967.

12. studenog
Marija- Bena Šurjak pok. Kuzme 1893.
Margarita Kuničić ž. Marka 1904.
Margarita Dužević ž. Marina 1951.
Marija Pavlović pok. Tadije 1971.
Marin Kuničić pok. Tome 1972.
Tonica Šurjak ud. Fabića 1993.
Juraj Moškatelo pok. Tome“ mlađi“ 2017.

13. studenog
Elena Dužević Marijan pok. Jurja 1923.
Anta Sansević pok. Jakova 1942.

14. studenog
Fabijan Kuničić pok. Ivana 1972.
Marija Dužević ž. Ante 1978.
Ivan Dužević pok. Antuna 1990.

15. studenog
Ivan Moškatelo pok. Nikole 1942.
Josip Stančić pok. Marina 1967.
Kata Sansović ud. Marina 1984.
Zorislav Posinković 2013. preminuo u Beogradu.

16. studenog
Vica Dužević ž. Tome 1913.
Marin Dužević pok. Jurja 1941.

17. studenog
Doma Vranković ud. Filipa 1906.
Lucija Sansović ž. Marina Biličić 1923. preminula u Americi.
Domina Radonić pok. Ivana 1928.
Petar Vranković pok. Filipa 1984.
Mladen Kuničić 1997.
Antun Pavičić pok. Bartula 2004.

18. studenog
(Juraj Dužević 1880.)
Lucija Roić ž. Stipana 1887.
Anta Sansević pok. Tome 1922.
Perica Kuničić ud. Marka 2013. preminula u Splitu.
Prošper Moškatelo pok. Vicka 2018.

19. studenog
Toma Kuničić pok. Šimuna 1933.
Filip Stančić pok. Mate 1960.

20. studenog
Šimun Dužević Kuzme 1925.
Ivan Pavlović pok. Marina 1927.
Dr. Marko Posinković 1977. preminuo u Zagrebu.

21. studenog
Juraj Sansević pok. Ante 1919.
Marija Kuničić 1983. preminula u Zagrebu.
Vica Moškatelo ud. Tome 2001.

22. studenog
Ante Carić pok. Jakova 1955.

23. studenog
Ivan Sansević pok. Antuna 1917.
Juraj Pavičić pok. Ivana 1920.
Ivan Kuničić pok. Mate 1928.
Filip Roić pok. Antuna 1953.
Lucija Dužević ud. Vicka 1981.
Nikola Stančić pok. Marina 1996. preminuo u Starom Gradu
Kuzma Stančić 2015. crkveni pjevač bio 75 god.

24. studenog
Ivan Posinković Matija 1902.
Petar Žarko pok. Tome 1913.
Filip Vranković pok. Jakova 1937.

25. studenog
Marija Roić Stipana 1891.
Šima Carić ud. Stipana 1912.
Margarita Dužević ž. Tome 1946.

26. studenog
Dobra Sansović ud. Stjepana 1879.
Stipan Kuničić Matija 1889.
Kata Sansević ud. Antuna 1909.
Juraj Posinković Jurja 1915. poginuo u ratu na Soči.

27. studenog
Antun Dužević pok. Tome 2005.

28. studenog
(Jakov Moškatelo Jurja 1911.)
(Magarita Moškatelo ud. Nikole 1912.)

29. studenog
(Ivan Miloš 1891.)
Kata Šurjak ud. Kuzme 1967.

30. studenog
Jakov Kuničić pok. Marka 1910.
Ivan Moškatelo pok. Jakova 1918. preminuo u Americi.
Antun Dužević pok. Ivana 1914. preminuo u ratu u Bosni.

Prosinac

1. prosinca
Fabian Carić pok. Tomasa 1881.
Kata Moškatelo ud. Kuzme 1923.
Luka Šurjak pok. Ante 1980.
Krišta Dužević ud. Marina 1992.

2. prosinca
Nikola Moškatelo pok. Tome 1918.
Radoslav Šurjak pok. Frane 1970.

3. prosinca
(Kata Radonić ž. Jakova 1908).
Toma Moškatelo pok. Tome 1918.
Kata Dužević –Marijan 1942.
Fabijan Radonić pok. Marina 1942.
Šimun Kuničić pok. Ivana 1943.
Katica Radonić ud. Luke 1967.

4. prosinca
(Kata Roić ud Jakova 1902.)
(Vica Roić pok. Mihovila 1907.)
(Matija Stančić ž. Antuna 1915.)
Kata Roić ud. Luke 1922.
Marin Pavičić pok. Ivana 1928.
Dragoljub Posinković Antuna 1944. poginuo kod Knina.
Luka Roić pok. Mihovila 1990.
Rajka Posinković ž. Jurja 1991.

5. prosinca
(Matija Roić ud. Stipana 1887.)
Vica Moškatelo ud. Ivana 1929.
Perina Sansović ud. Ivana 1999.

6. prosinca
Marija Dužević ud. Ivana 1883.
Jela Carić ud. Luke 1956.
Lucija Roić ud. Ivana 1954.
Don Toma Moškatelo 1962.
Otac Anđelko Posinković 1964. preminuo u Zagrebu.
Kata Moškatelo ud. Tome 1989.

7. prosinca
Jakov Stančić pok. Tadije 1905.
Lucija Radonić pok. Josipa 1917.
Lucija Sansević ž. Jakova 1918.

8. prosinca
Antun Dužević Jurja 1943. poginuo u ratu kod sela Šuica kod Livna
Jakov Stančić- Glavinić pok. Tadije 1950. preminuo u Argentini.
Juraj Dužević pok. Andrije 1974.
Tado Pavičić pok. Jurja 1985.

9. prosinca
(Juraj Dužević- Marijon 1888.)
Dinka Radonić ž. Matija 1921.
Juraj Roić pok. Stipana 1944.
Marin Sansević pok. Tadije 1954.
Kuzma Šurjak pok. Mate 1962.
Marko Posinković- Kuničić 1999.
Mladen Posinković 2017.

10. prosinca
(Doma Roić ž. Luke 1884.)
Juraj Dužević pok. Marina 1900.
Nikola Moškatelo Stjepana 1918.
Toma Stančić pok. Tadije 1932.
Mandina Radonić ud. Ivana 1945.
Andrija Pavičić pok. Jakova 1962.
Ivan Roić pok. Ivana 1976. preminuo u Argentini.

11. prosinca
Margarita Stančić ud. Jakova 1908.
Mandina Moškatelo pok. Ivana 1961. preminula u Argentini.
Mandina Ševelj ud. Antuna 1978.
Katica Dužević ž. Andrije 2000.

12. prosinca
(Antun Sansević Tadije 1900.)
(Andriji Pavičić pok. Marka 1915.)
Antonij Moškatelo pok. Petra 1948.
Marija Šurjak ž. Luke 1969.
Andija Dužević pok. Jurja 2000.

13. prosinca
(Luka Roić „Likor“ 1899.)
(Juraj Posinković pok. Ivana 1899.)

14. prosinca
(Vica Moškatelo ž. Stipana 1915.)
Juraj Moškatelo pok. Mate 1953.
Antun Dužević pok. Luke 1960.
Bena Dužević ud. Ivana 1991. preminuo u Argentini.
Prošper Roić pok. Mate 2014.

15. prosinca
(Margarita Berković ud. Dominka 1901.)
(Doma Sanseović ž. Stipana 1908.)
Jakov Roić 1984. preminuo na Novom Zelandu.
Ive Roić Luke 1943. poginuo u ratu.
Marica Dilber rođ. Radonić 2006.

16. prosinca
Tadija Moškatelo pok. Tome 1965.

17. prosinac
(Margarita Šurjak ud. Matija 1902.)
Kata Žarko pk. Petra 1918.
Anita Šurjak ud. Franje 1981.
Matija Posinković ud. Luke 1953.
Nada Pavičić ud. Ivana 2005.
18. prosinca
(Osib Stančić pk. Jakova 1885.)
(Šimun Roić pk. Ivana 1900.)
Ivan Kuničić pk. Ante 1940. preminuo u Šibeniku
Eva Stančić ud. Ivana 1947.
Antun Posinković učitelj u mirovini 1969. preminuo u Zagrebu
Katica Radonić ud. Marina 2004.

19. prosinca
(Tadija Posinković pk. Jurja 1885.)
(Ivan Roić pk. Stjepana 1908.)
Margarita Roić ud. Antuna 2003.
Velinka Pavičić ud. Milenka 2019.

20. prosinca
(Doma Posinković Matija 1902.)
Marija Kuničić ž. Matija 1927.
Marin Dulčić pk. Petra 1975.
Kate Posinković pk. Ivana 1993.

21. prosinca
(Mate Pavlović Tadija 1908.)
Margarita Pavičić ud. Andrije 1931.
Mandina Dužević ž. Tome 1945.
Mandina Šurjak ud. Kuzme 1947.
Marija Sansović ud. Kuzme 1992.

22. prosinca
Marija Šurjak ž. Ivana 1962.
Ivica Šurjak r. Posinković ž.Tadije 2013. preminula u Zagrebu.

23. prosinca
(Ivan Roić 1898.)
Vica Posinković pk. Mate 1959.
Dinka Stančić ud. Luke 1973.
Jakov Carić pok. Luke 1994.
Jakov Novak 1997.

24. prosinca
Jakov Stančić pk. Josipa 1926.
Toma Posinković pk. Antuna 1935.
Kata Žarko ud. Petra 1943.
Ivan Dužević pk. Antuna 1947.
Marijana Kuničić ud. Mate 1979.

25. prosinca
Ivan Stančić pok. Antuna 1938.

26.prosinca
(Anta Posinković ud. Jerića 1883.)
(Marija ž. Tomasa Muzgata 1900.)
Roko Pavičić pk. Marina 1963.
Lucija Miloš ud. Luke 1966.

27. prosinca
Tonka Roić Mihovila 1949.
Stjepan Roić pk. Prošpera 1951. preminuo u Argentini
Jakov Tudor pok. Dinka 2016.

28. prosinca
(Osib Stančić pk. Jakova 1885.)
Kuzma Kuničić pk. Tome 1957.
Kata Kuničić 1978.
Antica Devlahović ud. Nikole 1984.
Marija Dužević ud. Franeta 1992.

29. prosinca
(Tadija Posinković pk. Jurja 1885.)
(Tomas Muzgat pk. Ivana 1900.)
Kata ž. Franje Kuničić 1929.
Juraj Dužević pk. Nikole 1944.
Margarita Pavičić ud. Jurja 1959.

30. prosinca
(Juraj Dužević Ivana 1907.)
Antun Stančić pk. Kuzme 1952.
Ana Šurjak ud. Kuzme 1986.
Jugoslav Carić 1993.
Ivan Moškatelo pok. Antuna 1994.

31. prosinca
(Lucija Sansović ž. Jurja 1902.)
Matij Posinković pk. Ivana 1928.
Jakov Pavičić Andrije 1944. poginuo u ratu
Petar Carić Fabijana 1944. poginuo u ratu
Andrija Posinković Luke 1944. poginuo u ratu u Bosni
Prošper Roić pk. Luke 1979.